Khai giảng chương trình đào tạo cán bộ thư viện công cộng tỉnh

(Mic.gov.vn) - Ngày 20/10/2014, tại trụ sở Đại diện Văn phòng Bộ tại miền Trung – Tây Nguyên, Ban Quản lý Dự án "Nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy cập Internet công cộng tại Việt Nam" đã tổ chức khai giảng khóa đào tạo cho 30 học viên là cán bộ chuyên môn thư viện công cộng của 06 tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên – Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định. Ông Cao Đăng Phương, Trưởng Đại diện Văn phòng Bộ tại miền Trung – Tây Nguyên đã tới dự và phát biểu tại lễ khai giảng.


ThS. Phan Thị Thu Nga, Giám đốc Trung tâm Thông tin – Học liệu, Đại học Đà Nẵng khai mạc Lớp học

Dự án “Nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy nhập internet công cộng tại Việt Nam" do Quỹ Bill & Melinda Gates Foundation, một tổ chức phi Chính phủ của Hoa Kỳ tài trợ cho Việt Nam, được Thủ tướng Chính phủ ký tiếp nhận vào tháng 7/2011 và giao Bộ Thông tin và Truyền thông làm chủ Dự án; Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch và 40 tỉnh được hưởng lợi từ Dự án cùng triển khai. Mục tiêu của Dự án là góp phần nâng cao năng lực phục vụ và cách thức cung cấp thông tin thông qua máy tính và internet cho các Thư viện công cộng và Bưu điện Văn hóa xã với tầm nhìn mới; tập trung hỗ trợ người dân nghèo, nhóm thiệt thòi và những người sống ở vùng đặc biệt khó khăn có cơ hội được tiếp cận bình đẳng, hiệu quả và bền vững với công nghệ thông tin và được hưởng những lợi ích về kinh tế, xã hội mà việc tiếp cận với công nghệ thông tin mang lại. Mục tiêu lâu dài của Dự án là góp phần cùng với các chương trình phát triển quốc gia khác của Chính phủ Việt Nam tạo cơ hội cho người dân nông thôn được hưởng lợi từ những dịch vụ do công nghệ thông tin và truyền thông mang lại.

Với mục tiêu đó, trong năm 2013, tại trụ sở Cơ quan đại diện của Bộ tại Thành phố Đà Nẵng (nay là Đại diện Văn phòng Bộ tại miền Trung – Tây Nguyên), Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - đơn vị được lựa chọn để triển khai đào tạo đã tổ chức được 02 khóa đào tạo cho cán bộ chuyên môn thư viện công cộng tỉnh và cán bộ quản lý của các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung – Tây Nguyên.
 
Khóa đào tạo lần này (năm 2014) được chia thành 03 đợt (đợt 1 từ ngày 20 -25/10/2014; đợt 2 từ ngày 10 - 15/11/2014 và đợt 3 từ ngày 01- 05/12/2014) với các nội dung: Công nghệ thông tin hỗ trợ truy nhập công cộng; các dịch vụ mới ứng dụng CNTT; quản trị hệ thống máy tính truy nhập công cộng; xây dựng bộ sưu tập số địa phương ứng dụng phần mềm Greenstone; duy trì bền vững thông qua đánh giá tác động và truyền thông vận động; kỹ năng đào tạo tiếp tục và hoạt động ngoại khóa.

Theo kế hoạch, các khóa đào tạo thuộc Dự án nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng cho học viên để tiếp tục duy trì bền vững mục tiêu "Nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy nhập Internet công cộng tại Việt Nam" sau khi Dự án đã hoàn thành.

 

Hoàng Giang - Đại diện Văn phòng Bộ tại miền Trung – Tây Nguyên

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)