Bộ Nội vụ và VNPT ký thoả thuận hợp tác chiến lược giai đoạn 2014-2020

(Mic.gov.vn) - Sáng ngày 3/10/2014, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ ký thỏa thuận hợp tác chiến lược về viễn thông, CNTT giữa Bộ Nội vụ và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) giai đoạn 2014-2020. Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Minh Hồng đã tới dự và phát biểu tại lễ ký kết.


Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng và Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn VNPT Phạm Long Trận ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược về viễn thông, công nghệ thông tin

Chương trình hợp tác giữa Bộ Nội vụ và VNPT sẽ được triển khai trên 3 lĩnh vực chính, đó là: Xây dựng cơ sở hạ tầng viễn thông, CNTT và truyền thông nhằm đáp ứng yêu cầu triển khai Bộ Nội vụ điện tử trong tiến trình xây dựng chính phủ điện tử; Đẩy mạnh các giải pháp, ứng dụng CNTT phục vụ hoạt động quản lý điều hành trong Bộ Nội vụ và trên hệ thống nội vụ của cả nước; Hợp tác đào tạo nguồn nhân lực viễn thông, CNTT và truyền thông.
 
VNPT sẽ khảo sát đánh giá hiện trạng, nhu cầu hạ tầng mạng truyền số liệu và nhu cầu lưu trữ dữ liệu để lập kế hoạch đầu tư xây dựng hạ tầng viễn thông, CNTT tại Bộ Nội vụ. Đồng thời, VNPT sẽ tư vấn, xây dựng, chuyển giao công nghệ các chương trình ứng dụng CNTT trong nội bộ Bộ Nội vụ đến các đơn vị trực thuộc, các Sở Nội vụ theo một kiến trúc nền tảng thống nhất để phát triển các phần mềm ứng dụng và dịch vụ công theo chuẩn nhất quán, tích hợp các ứng dụng có sẵn và đảm bảo kết nối với các ứng dụng chuyên ngành do Chính phủ triển khai.
 
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng cho biết, Bộ Nội vụ xác định việc ứng dụng CNTT phục vụ công tác chuyên môn là cần thiết, góp phần đổi mới lề lối làm việc, thúc đẩy cải cách hành chính, giảm thời gian, chi phí, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công vụ, hiện đại hóa các quan hệ hành chính.
 
Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng khẳng định việc ứng dụng CNTT sẽ giúp nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng cường tính minh bạch và giúp cơ quan nhà nước phục vụ người dân tốt hơn. Đồng thời, Thứ trưởng cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của an toàn an ninh thông tin trong quá trình triển khai ứng dụng CNTT.../.
 

Giang Phạm

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)