Đại diện VP Bộ tại miền Trung- Tây Nguyên tổ chức bế giảng lớp kỹ năng biên tập tin, bài

(Mic.gov.vn) - Ngày 24/7/2014, Đại diện Văn phòng Bộ tại miền Trung - Tây Nguyên đã phối hợp với Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Lễ bế giảng Lớp bồi dưỡng Kỹ năng biên tập tin, bài cho các đối tượng là cán bộ làm công tác chính trị, quan hệ và tuyên truyền báo chí; các phóng viên, biên tập viên của các tạp chí, bản tin nội bộ, Website; sinh viên các trường đại học, cao đẳng khu vực miền Trung-Tây Nguyên và các cá nhân có nhu cầu.


Bà Trần Phạm Diệu Linh - Phó trưởng Văn phòng Đại diện Bộ tại Khu vực Miền Trung - Tây Nguyên trao Giấy chứng nhận hoàn thành khóa học cho các học viên

Đây là khóa học thứ 7 chuyên về kỹ năng nghiệp vụ báo chí được tổ chức tại trụ sở Cơ quan dưới hình thức liên kết đào tạo. Tại đây, học viên được cung cấp những kiến thức, kỹ năng chuyên sâu về cách làm báo; kỹ năng xử lý tin, bài; cách đặt tin bài vào bối cảnh thời sự và thực hành để trải nghiệm những lý thuyết đã học. 

Khóa học được tổ chức 04 ngày, bắt đầu từ ngày 21 đến 24/7/2014. Tại Lễ bế giảng, 34 học viên đã được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành khóa học. 

Hoàng Giang

Đại diện Văn phòng Bộ tại Miền Trung - Tây Nguyên

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)