Hơn 20 học viên được bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ báo chí

(Mic.gov.vn) - Thực hiện kế hoạch đào tạo năm 2013 (từ ngày 25-28/11/2013), Cơ quan đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông tại Thành phố Đà Nẵng đã phối hợp với Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức lớp bồi dưỡng Kỹ năng Biên tập tin, bài cho các đối tượng là cán bộ làm công tác chính trị, quan hệ công chúng và tuyên truyền báo chí; các phóng viên, biên tập viên của các tạp chí, bản tin nội bộ, Website; sinh viên các trường đại học, cao đẳng khu vực miền Trung - Tây Nguyên...


Các học viên nhận Giấy chứng nhận tại khóa bồi dưỡng

Đây là khóa học thứ 6 chuyên về kỹ năng nghiệp vụ báo chí được tổ chức tại Cơ quan đại diện dưới hình thức liên kết đào tạo góp phần vào mục tiêu phát triển nguồn nhân lực thông tin và truyền thông khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Tại lớp bồi dưỡng, các học viên được cung cấp những kiến thức, kỹ năng chuyên sâu về cách làm báo; kỹ năng xử lý tin, bài; cách đặt tin bài vào bối cảnh thời sự và thực hành để trải nghiệm những lý thuyết đã học. 

Sau 4 ngày tham gia lớp bồi dưỡng, 21 học viên đã được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học. 
 
 

Hoàng Giang -CQĐD Bộ tại Đà Nẵng

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)