Khai giảng khóa đào tạo cán bộ quản lý thuộc Dự án BMGF-VN

(Mic.gov.vn) - Tiếp theo khóa đào tạo cán bộ thư viện công cộng tỉnh, sáng 30/9/2013, tại trụ sở Cơ quan đại diện của Bộ tại thành phố Đà Nẵng, Ban Quản lý Dự án "Nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy cập Internet công cộng tại Việt Nam" (BMGF-VN) đã tổ chức khai giảng khóa đào tạo cho 16 học viên là Giám đốc, Phó giám đốc, cán bộ quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông và thư viện tỉnh của 05 tỉnh Gia Lai, Đăk Lăk, Kon Tum, Phú Yên, Khánh Hòa.


Trong thời gian 10 ngày, khóa đào tạo được chia làm 02 đợt tập trung: Đợt 1 (khóa cơ bản) và đợt 2 (khóa nâng cao) với 02 môn học từ cấp độ cơ bản đến nâng cao: Quản lý các chương trình truy nhập công cộng; Duy trì bền vững thông qua đánh giá tác động và truyền thông vận động.

Được biết, các khóa đào tạo thuộc Dự án là nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng cho học viên để tiếp tục duy trì bền vững mục tiêu "Nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy nhập Internet công cộng tại Việt Nam" sau khi Dự án đã hoàn thành.
                                             
 

Hoàng Giang - Cơ quan đại diện của Bộ tại TP. Đà Nẵng

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)