Khai giảng khóa đào tạo cán bộ thư viện công cộng tỉnh

(Mic.gov.vn) - Sáng 09/9/2013, tại trụ sở Cơ quan đại diện của Bộ tại thành phố Đà Nẵng, Ban Quản lý Dự án "Nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy cập Internet công cộng tại Việt Nam" (BMGF-VN) đã tổ chức khai giảng khóa đào tạo cho 25 học viên là cán bộ chuyên môn thư viện công cộng của 05 tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa, Kon Tum, Gia Lai và Đắk Lắk.


 
Trong thời gian 16 ngày, các học viên sẽ được tiếp cận với các nội dung: CNTT cơ bản hỗ trợ truy nhập công cộng; các dịch vụ mới ứng dụng CNTT; quản trị mạng máy tính truy nhập công cộng; xây dựng và quản lý các bộ sưu tập số địa phương; duy trì bền vững thông qua đánh giá tác động và truyền thông vận động; kỹ năng đào tạo lại. 
 
Khóa đào tạo này là nội dung quan trọng trong tổng thể Dự án BMGF-VN và Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng là đơn vị được lựa chọn để tổ chức khóa đào tạo. 
 
Dự án “Nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy nhập internet công cộng tại Việt Nam" được Quỹ Bill & Melinda Gates, một tổ chức phi chính phủ của Hoa Kỳ tài trợ cho Việt Nam, được Thủ tướng Chính phủ ký tiếp nhận vào tháng 7/2011 và giao Bộ Thông tin và Truyền thông làm chủ Dự án; Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch và 40 tỉnh được hưởng lợi từ Dự án cùng triển khai với mục tiêu góp phần nâng cao năng lực phục vụ và cách thức cung cấp thông tin thông qua máy tính và internet cho các Thư viện công cộng và Bưu điện Văn hóa xã (BĐ-VHX) với tầm nhìn mới; tập trung hỗ trợ người dân nghèo, nhóm thiệt thòi và những người sống ở vùng đặc biệt khó khăn có cơ hội được tiếp cận bình đẳng, hiệu quả và bền vững với CNTT và được hưởng những lợi ích về kinh tế xã hội mà việc tiếp cận với CNTT mang lại. Mục tiêu lâu dài của Dự án là góp phần cùng với các chương trình phát triển quốc gia khác của Chính phủ Việt Nam tạo cơ hội cho người dân nông thôn được hưởng lợi từ những dịch vụ do CNTT-TT mang lại. Dự kiến, sau 5 năm triển khai, Dự án mở rộng sẽ mang lại những đổi thay cơ bản cho các điểm BĐVHX và thư viện tại 40 tỉnh nhằm góp phần nâng cao đời sống của người dân thông qua việc tiếp cận CNTT hiện đại, rút ngắn khoảng cách số giữa các vùng nông thôn và thành thị. Các điểm lựa chọn sẽ được trang bị máy tính, thiết bị chuyên dùng phục vụ tốt cho nhu cầu truy cập Internet băng thông rộng và tìm hiểu thông tin của người dân. Dự án cũng triển khai đào tạo cho cán bộ quản lý, đồng thời đào tạo kỹ năng sử dụng máy tính và truy nhập Internet cho người dân để họ có thể khai thác các thông tin hữu ích, phù hợp, phục vụ chính cuộc sống của họ.
 

Hoàng Giang - Cơ quan đại diện của Bộ tại TP. Đà Nẵng

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)