117 tác phẩm đoạt Giải Báo chí quốc gia lần thứ VII

(Mic.gov.vn) - Sau 2 ngày làm việc, chiều qua (ngày 2/6), Hội đồng Chung khảo Giải Báo chí quốc gia lần thứ VII năm 2012 đã hoàn thành công việc và lựa chọn được 117 tác phẩm để trao giải.


Ảnh min họa.

Hội đồng Chung khảo đã chấm những  tác phẩm vào vòng chung khảo trên tinh thần nghiêm túc, công tâm và có trách nhiệm cao.
 
Hội đồng Chung khảo nhận định các tác phẩm dự giải đáp ứng được các tiêu chí xét chọn, được nêu trong Hướng dẫn tuyển chọn của Hội đồng Giải thưởng báo chí quốc gia, đó là bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước, của ngành, của địa phương; phản ánh kịp thời, sinh động và đa dạng tình hình kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng của đất nước.
 
Nhiều tác phẩm đi sâu giới thiệu những nhân tố mới, gương người tốt việc tốt, điển hình tiên tiến trong hoạt động kinh tế, đầu tư phát triển, ngăn chặn suy giảm kinh tế; xoá đói giảm nghèo ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; khắc phục hậu quả thiên tai lũ lụt; đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực; đấu tranh với các thế lực thù địch, các hoạt động sai trái chống phá Nhà nước… Bên cạnh đó, nhiều tác phẩm cũng phản ánh vấn đề phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường; về nông nghiệp, nông thôn, nông dân; về chủ quyền biển đảo Tổ quốc.v.v..
 
Nhiều tác phẩm dự giải có tính phát hiện vấn đề, có ảnh hưởng xã hội và thể hiện một cách chuyên nghiệp, hấp dẫn...
 
Theo kết quả chấm chung khảo, trong số 160 tác phẩm vào chung khảo, Hội đồng đã chọn 117 tác phẩm để trao giải, trong đó có 5 giải A, 28 giải B, 45 giải C và 39 giải Khuyến khích.
 
Lễ tổng kết và trao giải sẽ được tổ chức đúng vào dịp kỷ niệm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6./.
 

Mai Hồng

Cổng thông tin điện tử Chính phủ

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)