Hoàn thành lắp đặt máy tính và Internet giai đoạn I Dự án mở rộng “Nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy nhập Internet công cộng tại Việt Nam”

(Mic.gov.vn) - Ngày 12/7/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành văn bản số 1138/TTg-HTQT về việc đồng ý cho Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp nhận dự án “Nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy nhập internet công cộng tại Việt Nam” (Dự án BMGF-VN) do tổ chức phi chính phủ nước ngoài Bill & Melinda Gates Foundation (BMGF) tài trợ.

Dự án được Bộ Thông tin & Truyền thông chủ trì và phối hợp với Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, UBND 40 tỉnh, Tổng công ty Bưu chính Việt Nam VNPost và các đơn vị liên quan triển khai tại 400 điểm Thư viện công cộng (cấp tỉnh, huyện) và 1.000 điểm Bưu điện Văn hóa xã và 500 thư viện xã trên địa bàn 40 tỉnh khó khăn tại Việt Nam. Thời gian thực hiện là 5 năm, từ 2011 – 2016. Tổng kinh phí của dự án là 50.568.362 USD, trong đó tài trợ không hoàn lại của BMGF là 29.998.220 USD, đóng góp bằng phần mềm của Microsoft là 3.639.000 USD và 16.931.142 USD vốn đối ứng của phía Việt Nam.
 Trong đợt 1, dự án sẽ được triển khai tại 12 tỉnh, bao gồm: Thái Nguyên, Thanh Hóa, Trà Vinh, Bình Phước, Hà Giang, Nghệ An, Sóc Trăng, Tây Ninh, Tuyên Quang, Hà Tĩnh, Bến Tre, Đăk Nông.

Mục tiêu lâu dài của Dự án mở rộng là “góp phần nâng cao năng lực phục vụ và cách thức cung cấp thông tin máy tính và internet cho các thư viện công cộng và điểm bưu điện văn hóa xã với tầm nhìn mới, tập trung hỗ trợ người dân nghèo, nhóm thiệt thòi và những người sống ở vùng đặc biệt khó khăn có cơ hội được tiếp cận bình đẳng, hiệu quả và bền vững với công nghệ thông tin và được hưởng những lợi ích về kinh tế xã hội mà việc tiếp cận với công nghệ thông tin mang lại, từ đó cải thiện được cuộc sống của cá nhân, đồng thời đóng góp được cho gia đình họ, cho cộng đồng và cho xã hội”.

Đến tháng 9/2012, Dự án đã hoàn thành việc lắp đặt trang thiết bị ở 12 tỉnh tham gia Dự án đợt 1. Cụ thể Dự án đã lắp đặt máy tính và các trang thiết bị khác cho 634 điểm thư viện các cấp tỉnh, huyện xã và BĐVHX, trong đó bao gồm 193 xã thuộc chương trình “Xây dựng nông thôn mới” của Chính phủ và 3 Trung tâm đào tạo tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh. Trong đó, các thư viện tỉnh được trang bị 40 máy tính/thư viện, các thư viện huyện được trang bị 10 máy tính/thư viện, và các thư viện xã được trang bị 5 máy tính/thư viện. Các thư viện tỉnh thuộc Dự án thí điểm (bao gồm Thư viện tỉnh Thái Nguyên, Nghệ An và Trà Vinh) được lắp đặt thêm 20 máy tính/thư viện. Trung tâm Đào tạo tại Hà Nội được lắp đặt 50 máy tính, 2 trung tâm ở Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh được lắp đặt mỗi trung tâm 20 máy tính. Bên cạnh đó các điểm còn được trang bị thêm máy in, máy chiếu, tai nghe, các thiết bị phụ trợ khác… tùy theo chức năng hoạt động. Như vậy trong đợt 1, đã có 4180 máy tính, 637 máy in, 11 server và các trang thiết bị phụ trợ đã được trang bị cho các điểm.

TTTT

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)