Chi hội luật gia Thông tin và Truyền thông chính thức là thành viên Hội Luật gia thành phố Hồ Chí Minh

(Mic.gov.vn) - Sáng 13/11/2012, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hội viên Hội Luật gia thành phố Hồ Chí Minh đã đã tổ chức trọng thể lễ kết nạp Chi hội Luật gia Thông tin và Truyền thông vào Hội.


Các luật gia chụp ảnh lưu niệm tại lễ kết nạp

Tại buổi lễ, luật gia Nguyễn Văn Hậu – Phó chủ tịch Hội Luật gia Thành phố Hồ Chí Minh đã biểu dương những cống hiến của Chi hội luật gia Thông tin và Truyền thông trong thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh việc phát triển hội viên Hội luật gia Việt Nam cho các cơ quan Thông tấn, Báo, Đài Trung ương và Địa phương như Chi hội luật gia Thông tin và Truyền thông đã làm trong thời gian qua là phù hợp với kết luận số 19-KL/TW ngày 23 tháng 5 năm 2010 của Ban Bí thư về tổng kết thực hiện chỉ thị 56-CT/TW ngày 18 tháng 8 năm 2000 của Bộ Chính trị khóa VIII về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội luật gia Việt Nam.

Sau buổi lễ kết nạp, Chi hội Luật gia Thông tin và Truyền thông tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành đại hội lần thứ I (Nhiệm kỳ 2012-2017). Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ 2012.-2017 gồm 05 luật gia. Ông Trần Thúc Hoàng, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ phát triển Thông tin và Truyền thông – Cơ quan Đại diện của Bộ Thông tin và Truyền thông tại TP. Hồ Chí Minh được bầu làm Chi hội trưởng.
 

Thục Huyền

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)