Hội thảo “Cập nhật nhận thức về bản quyền phần mềm” dành cho các Doanh nghiệp xuất khẩu

(Mic.gov.vn) - Đây chính là thông điệp đưa ra tại cuộc hội thảo khi Hoa Kỳ ban hành Bộ Luật Cạnh tranh không lành mạnh (UCA), bộ luật sẽ gây nhiều tác động đến cơ hội kinh doanh đối với các nhà sản xuất và xuất khẩu Việt Nam. 


Hội thảo diễn ra ngày 18/10/2012 tại Thành phố Hồ Chí Minh do Trung tâm Hỗ trợ phát triển thông tin và truyền thông thuộc Cơ quan đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông tại TP. HCM và Cục Quản lý Cạnh tranh – Bộ Công thương, Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam, Học viện Công nghệ Bưu Chính Viễn thông cơ sở tại TP Hồ Chí Minh, Công ty TNHH Phần mềm Winsoft  phối hợp tổ chức với sự tham gia của gần 200 doanh nghiệp xuất khẩu.

Bang Washington, bang Louisiana đã thông qua bộ luật này và và 39 Tiểu Bang khác của Hoa Kỳ cũng đã nhất trí sẽ thông qua bộ luật tương tự. Luật Cạnh tranh không lành mạnh yêu cầu các nhà sản xuất và xuất khẩu trên thế giới phải sử dụng Công nghệ thông tin (cả phần cứng và phần mềm) hợp pháp trong việc sản xuất cũng như trong mọi hoạt động thương mại từ văn phòng đến nhà máy. Nhiều bang khác của Hoa Kỳ cũng đã có những bộ luật cạnh tranh không lành mạnh tương tự.

Phát biểu tại buổi hội thảo Ông Nguyễn Đình Tạo, Vụ trưởng – Trưởng Cơ quan Đại diện của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết “Vi phạm bản quyền phần mềm là sao chép hoặc phát tán trái phép phần mềm có bản quyền. Vi phạm bản quyền là hành vi phạm pháp. Nếu không quản lý tốt sẽ sinh ra các hành vi bất chính khác nữa”  và khẳng định “Bộ Thông tin và Truyền thông đã và đang nỗ lực để tạo ra một môi trường Thông tin, truyền thông bình đẳng cho các doanh nghiệp, trong đó cơ sở quan trọng là tôn trọng các Quyền sở hữu trí tuệ - là cầu nối đưa các Doanh nghiệp Thông tin Truyền thông đến với đông đảo các thành phần Kinh tế, đưa các Công nghệ Hiện đại và các thành quả Công nghệ Thông tin Truyền thông của Nhân loại đến với Cộng đồng”.

Tại hội thảo, các diễn giả đã cung cấp những thông tin đầy đủ xung quanh vấn đề Bản quyền phần mềm, luật cạnh UCA – Và xa hơn, đã chia sẻ với các Doanh Nghiệp những Phương pháp tiếp cận và đầu tư hiệu quả cho Phần mềm có bản quyền, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và nâng cao chất lượng hiệu quả trong sản xuất, kinh doanh và quản lý của mỗi doanh nghiệp bằng đầu tư hợp lý cho công nghệ thông tin.

Trung tâm Hỗ trợ phát triển thông tin và truyền thông

Cơ quan đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông tại TP. HCM

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)