Công ty VTI đổi tên thương hiệu thành VNPT-I

(Mic.gov.vn) - Tập đoàn VNPT vừa chính thức quyết định đổi tên thương hiệu Công ty Viễn thông Quốc tế, viết tắt là VTI, thành VNPT International, viết tắt là VNPT-I.

Việc đổi tên thương hiệu thành VNPT-I này nhằm thể hiện sự gắn kết với thương hiệu mẹ VNPT. Bên cạnh đó, tên gọi mới còn thể hiện ý nghĩa VNPT-I là đầu mối duy nhất kinh doanh dịch vụ viễn thông quốc tế của VNPT.

Hội tụ thương hiệu là một định hướng nằm trong chiến lược định vị thương hiệu của VNPT. Theo đó, tên thương hiệu của các đơn vị thành viên chính của VNPT đều lấy tên VNPT làm tiền tố chính, tiền tố phụ là các mảng kinh doanh chủ đạo của đơn vị. Trước đó, các viễn thông tỉnh/thành đều đã được đổi tên thương hiệu thành VNPT + tên tỉnh/thành phố.

 

NVS

vnpt.com.vn

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)