Tăng trưởng thuê bao di động "hết nóng"

(Mic.gov.vn) - Số thuê bao di động phát triển mới trong tám tháng năm 2011 đạt gần 6,7 triệu thuê bao tuy nhiên so với cùng kỳ năm 2010 con số này giảm tới 23,7%. Theo Tổng cục thống kê, thuê bao cố định chỉ chiếm một tỷ trọng nhỏ trong tổng số thuê bao điện thoại phát triển mới tám tháng đầu năm năm 2011.


Cụ thể, trong số 6,7 triệu thuê bao điện thoại mới chỉ gồm 40,2 nghìn thuê bao cố định, giảm 74,8% và phần còn lại gần 6,7 triệu thuê bao di động, giảm 23,7%. So với cùng kỳ năm 2010, tăng trưởng thuê bao điện thoại giảm 24,7%. Số thuê bao điện thoại cả nước tính đến cuối tháng 8/2011 ước tính đạt 128,8 triệu thuê bao, tăng 4,3% so với cùng thời điểm năm trước, bao gồm 15,5 triệu thuê bao cố định, tăng 0,4% và 113,3 triệu thuê bao di động, tăng 4,8%.

Số thuê bao internet băng rộng trên cả nước tính đến hết tháng 8/2011 ước tính đạt 4,1 triệu thuê bao, tăng 17,5% so với cùng thời điểm năm trước. Số người sử dụng internet tại thời điểm cuối tháng 8/2011 đạt 31,3 triệu người, tăng 22,9% so với cùng thời điểm năm trước. Tổng doanh thu thuần bưu chính, viễn thông tám tháng ước tính đạt 98,4 nghìn tỷ đồng, tăng 19,4% so với cùng kỳ năm 2010.

Theo laodong.com.vn/

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)