Lợi nhuận của Bưu chính Viettel tăng 40%

(Mic.gov.vn) - Theo báo cáo tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2011 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 của Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel (Viettel Post), doanh thu của Công ty năm 2010 đạt 432.095 tỷ đồng, tăng 38,55% so với năm 2009 và lợi nhuận trước thuế là 20.130 tỷ đồng, tăng 40% so với năm 2009.

Với mức lợi nhuận trên, Đại hội đã thông qua phương án chi trả cổ tức cho các cổ đông là 15%/cổ phần, hoàn thành chỉ tiêu của Đại hội đồng cổ đông đề ra và tăng so với năm 2009 (12,8%/cổ phần). Đây là một trong những nỗ lực của CBCNV Bưu chính Viettel trong việc hoàn thành các mục tiêu đã đề ra từ đầu năm 2010.

Năm 2010, nền kinh tế thế giới còn chưa phục hồi, trong nước gặp nhiều khó khăn đã ảnh hưởng đến thị trường chuyển phát nhanh. Giá xăng dầu, vận chuyển tăng khiến cho lợi nhuận dịch vụ giảm. Tuy nhiên, Viettel Post đã kiểm soát tốt chi phí đầu vào, tối ưu hoá các chi phí thường xuyên và ứng dụng công nghệ thông tin vào sản xuất nên lợi nhuận của Công ty vẫn được đảm bảo. Công ty đã đầu tư hệ thống công nghệ thông tin trên 2,5 tỷ đồng để đưa công nghệ vào phục vụ sản xuất kinh doanh, quản lý chất lượng. Với kết quả này, Bưu chính Viettel được Trao Giải thưởng Công nghệ thông tin của Bộ Thông tin và Truyền thông trong lĩnh vực Doanh nghiệp vừa và nhỏ ứng dụng công nghệ thông tin hiệu quả nhất.

Bên cạnh đó, trong năm 2010, Bưu chính Viettel đã mở rộng mạng lưới chuyển phát đến 90% tuyến huyện trên toàn quốc, trở thành doanh nghiệp có mạng lưới độc lập đứng thứ 2 tại Việt Nam. Công ty cũng đã đầu tư xây dựng Trung tâm khai thác tại Tp. Đà Nẵng với diện tích 2000m2 (trước đó năm 2009 đã đầu tư xây dựng trung tâm khai thác hiện đại tại Khu công nghiệp Quang Minh, Hà Nội), mua mới 23 xe ôtô nâng tổ số lên trên 100 xe nhằm tăng cường năng lực vận tải.

Tại Đại hội, Công ty cũng đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 với các chri tiêu doanh thu đạt 536,716 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 21,133 tỷ đồng tăng tương ứng gần 25% và 33% so với năm 2010, cổ tức trên mỗi cổ phiếu là 15%. Đại hội cổ đông cũng đã nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị Viettel Post lựa chọn thời điểm thích hợp để niêm yết cổ phiếu Công ty trên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Theo Viettel.com.vn

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)