Triển khai kế hoạch hành động quốc gia về IPv6

(Mic.gov.vn) - Ngày 25/05/2011, Ban công tác thúc đẩy phát triển IPv6 quốc gia đã có thông báo kết luận phiên họp triển khai kế hoạch hành động quốc gia về IPv6 (tổ chức vào ngày 10/5/2011). Theo đó, Thường trực ban công tác đã trực tiếp phổ biến Kế hoạch hành động quốc gia về IPv6 và thông báo việc tham gia các hoạt động thử nghiệm trong ngày IPv6 thế giới 8/6/2011.

Ban công tác đã yêu cầu các ISP nhanh chóng xây dựng và ban hành kế hoạch hành động về IPv6 tại đơn vị. Căn cứ kế hoạch hành động quốc gia về IPv6, các doanh nghiệp Internet có hạ tầng mạng (bao gồm các doanh nghiệp: VNPT, FPT, Viettel, SPT, EVN Telecom, Hanoi Telecom, CMC, Tổng công ty VTC) khẩn trương xây dựng, hoàn thiện và ban hành Kế hoạch hành động chuyển đổi sang IPv6 cho mạng lưới và dịch vụ của doanh nghiệp trước quý III/ 2011 và nộp báo cáo về Bộ TT&TT trước tháng 9/2011. Các doanh nghiệp Internet còn lại xây dựng kế hoạch và báo cáo Bộ trong quý II/2012.

Về kết nối mạng thử nghiệm IPv6, các doanh nghiệp có hạ tầng mạng nhanh chóng hoàn thiện đường kết nối thuần IPV6 (kết nối trực tiếp) tới mạng IPv6 của Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) để xây dựng mạng thử nghiệm IPv6 quốc gia trong quý III/2011, các doanh nghiệp Internet còn lại hoàn tất kết nối với mạng IPv6 bằng các hình thức phù hợp trước quý II/2012.

Về đào tạo nhân sự, các đơn vị nhanh chóng rà soát, xây dựng và triển khai việc đào tạo, cho nhân sự đi đào tạo về IPv6 để sẵn sàng nguồn nhân lực triển khai nghiên cứu, thử nghiệm IPv6 trên mạng của đơn vị.

Các thành viên địa chỉ Internet không phải là ISP nhanh chóng triển khai các công tác nghiên cứu về IPv6, có kế hoạch đào tạo nhân sự về IPv6 và đấu nối đến mạng thử nghiệm IPv6 quốc gia (qua đầu mối VNNIC) để thử nghiệm các công nghệ và dịch vụ cơ bản trên IPv6 trong năm 2011, 2012.

Trong bản thông báo, VNNIC cũng đã yêu cầu tất cả các thành viên địa chỉ Internet, các ISP triển khai các hoạt động để hưởng ứng ngày IPv6 thế giới - 8/6/2011. Trong ngày này, các nhà cung cấp dịch vụ Internet hàng đầu thế giới như Facebook, Google, Yahoo... cùng với các nhà cung cấp dịch vụ phân phối nội dung lớn như Akamai, Limelight Networks... sẽ tổ chức cung cấp dịch vụ qua mạng IPv6 trong vòng 24h. VNNIC đã xây dựng và sẵn sàng hạ tầng kỹ thuật mạng IPv6 bao gồm: Mạng DNS IPv6 quốc gia, Trạm trung chuyển Internet IPv6 quốc gia (VNIXv6), mạng IPv6 Promotion để cung cấp các dịch vụ, giải pháp kết nối để sử dụng dịch vụ trên nền địa chỉ IPv6. VNNIC cũng đã thực hiện kết nối mạng IPv6 quốc gia tới các hệ thống mạng IPv6 ở nước ngoài như NTT, APNIC, Hurricane Electric, PACNET... để hỗ trợ các doanh nghiệp, người sử dụng kết nối tới mạng IPv6 của VNNIC và qua đó trao đổi lưu lượng với nhau cũng như truy cập các dịch vụ IPv6 trong nước và quốc tế.

Vũ Nhung

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)