Danh sách các điện thoại DECT đã gây can nhiễu mạng 3G

(Mic.gov.vn) - Cục tần số vô tuyến điện - Bộ Thông tin và Truyền thông thông báo :


Ảnh chỉ có tính chất minh họa - nguồn Internet

Hiện nay có một số hộ gia đình đang sử dụng điện thoại không dây DECT có tần số hoạt động từ 1900MHz đến 1930MHz, gây ảnh hưởng đến hoạt động của mạng di động 3G.
 
 Ngoài ra, trên thị trường đang có nhiều tổ chức, cá nhân chào, bầy bán các loại điện thoại không dây DECT có băng tần số hoạt động từ 1900MHz đến 1930MHz, không phù hợp với quy hoạch tần số tại Việt Nam.
 
 Hành vi sử dụng máy điện thoại không dây DECT không phù hợp với qui hoạch tần số tại Việt Nam, gây ảnh hưởng đến hoạt động của mạng di động 3G sẽ bị phát hiện và xử lý theo qui định của pháp luật.
 
 Cục Tần số vô tuyến điện thông báo để người dân không mua, bán và sử dụng các máy điện thoại không dây DECT sau đây :

1. Những máy điện thoại không dây có ghi "DECT 6.0" ở trên máy mẹ hoặc máy con :
 

Loại máy
Model
GE
 
AT&T
SL82218; SL82558; CL82659; EL51359; CL84109
Vtech
CS6219-2; 6053; LS6117-19; DS6221-3; 6219-2; LS6115-2; LS6117-19
Philip
SE450FP
Uniden
Dect2088-2; DECT1363
Thomson
28214KE2-A
Panasonic
KX-TGA642; KX-TG1031S; KX-TG1031CS; KX-TG1031B; KX-TG 1031B; KX-TG 1032S; KX-TG 1033S; KX-TG1061; KX-TG1034S; KX-TG 2432; KX-TG6441; KX-TG6311E; KX-TG6311S; KX-TG 6441C; KX-TG6471; KX-TG 6932M; KX-TG 7431; KX-TG 8232B; KX-TG9331T;  KX-TG931T; KX-GA 931T; KX-TG93331S ; KX-TG 9341T; KX-TG 9343S
Motorola
L402C
Philip
CD445; CD450; IC1135A
Cisco System LINKSYS
 Model CIT400

2.Những máy điện thoại không dây không ghi "DECT 6.0" ở trên máy mẹ hoặc máy con.

Chủng loại
Model
American FC00JNU10659
E30025CL
Presidian
 
PANASONIC
PQLV30054ZAB

Cục Tần số vô tuyến điện tiếp tục cập nhật các chủng loại điện thoại không dây DECT không được sử dụng tại Việt Nam.

Cục Tần số vô tuyến điện

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)