Giấy phép hoạt động báo chí in có hiệu lực 10 năm

(Mic.gov.vn) - Kể từ ngày 1/10/2010, giấy phép hoạt động báo chí in có hiệu lực trong thời hạn 10 năm kể từ ngày ký giấy phép. Sau 90 ngày, kể từ ngày giấy phép có hiệu lực, nếu cơ quan báo chí không xuất bản ấn phẩm báo chí thì giấy phép không còn giá trị.


Ảnh minh họa

Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) vừa ban hành Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt động báo chí in, xuất bản số phụ, xuất bản phụ trương, xuất bản đặc san.

Đối tượng được xin phép hoạt động báo chí in là các tổ chức của Đảng, cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội (gọi chung là tổ chức) có đủ điều kiện đứng tên xin phép hoạt động báo chí.

3 điều kiện cấp giấy phép hoạt động báo chí in

Thông tư nêu rõ, để được cấp giấy phép hoạt động báo chí in, điều kiện đầu tiên là phải phù hợp với quy hoạch báo chí in đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Đồng thời, phải đáp ứng các điều kiện về nhân sự như: Có người đủ điều kiện để bổ nhiệm tổng biên tập, phó tổng biên tập; có đủ số lượng người làm biên tập viên, phóng viên tùy theo cơ cấu tổ chức và bộ máy của cơ quan báo chí do cơ quan chủ quản quy định.

Ngoài ra, còn phải đáp ứng điều kiện về cơ sở vật chất, tài chính: có trụ sở hoặc hợp đồng thuê trụ sở, diện tích bảo đảm hoạt động của cơ quan báo chí; có đủ trang thiết bị và chứng minh đủ nguồn tài chính đảm bảo cho việc xuất bản ấn phẩm báo chí.

Thông tư nêu rõ, Bộ trưởng Bộ TTTT có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động báo chí; Cục trưởng Cục Báo chí cấp giấy phép xuất bản đặc san, xuất bản phụ trương cho các cơ quan báo chí, các tổ chức theo quy định.

Cơ quan, tổ chức xin cấp phép hoạt động báo chí in gửi 2 bộ hồ sơ về Bộ TTTT. Bộ có trách nhiệm xem xét giải quyết việc cấp phép hoạt động báo chí. Trường hợp không cấp phép thì trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ xin phép, Bộ TTTT trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Theo chinhphu.vn

Nguồn: Thông tư 16/2010/TT-BTTTT

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)