Chất lượng ADSL của VNPT vượt tiêu chuẩn ngành

(Mic.gov.vn) - Cục Quản lý chất lượng CNTT-TT (Bộ TT&TT) vừa công bố kết quả kiểm tra chất lượng dịch vụ truy nhập Internet ADSL của VNPT quý 1/2010. Theo đó, chất lượng ADSL của VNPT vượt cao so với tiêu chí chất lượng theo tiêu chuẩn ngành.


Công bố này dựa trên kết quả của đợt đo kiểm ngày 16 - 17/3/2010 tại địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Cụ thể, về các chỉ tiêu chất lượng kĩ thuật: tốc độ tải dữ liệu trung bình nội mạng của các gói cước (hệ số Pd/Vdmax và Pu/Vumax) đạt từ 0,8-0,99 (so với tiêu chuẩn ngành là 0,8); tốc độ tải dữ liệu trung bình ngoại mạng của các gói cước (hệ số Pd/Vdmax) đạt từ 0,6-0,97 (so với tiêu chuẩn ngành là 0,6); tỷ lệ dung lượng truy nhập bị tính cước sai ở mức từ 0,022 % - 0,090 % (so với tiêu chuẩn ngành là ≤ 0,1 %)… 

Về các chỉ tiêu chất lượng phục vụ, độ khả dụng của dịch vụ đạt 99,641 % so với tiêu chuẩn ngành là 99,5 %; thời gian thiết lập dịch vụ đạt 99,66 % so với tiêu chuẩn ngành là 90 %; thời gian khắc phục mất kết nối đạt 96,88 % so với tiêu chuẩn ngành là 90 %; khiếu nại của khách hàng về chất lượng dịch vụ (số khiếu nại/100 thuê bao/3 tháng) đạt 0,09 so với tiêu chuẩn ngành là ≤ 0,25; tỷ lệ cuộc gọi tới dịch vụ hỗ trợ khách hàng chiếm mạch thành công và nhận được tín hiệu trả lời của điện thoại viên trong vòng 60 giây đạt 92,66 % so với tiêu chuẩn ngành là 80 %...

Những kết quả này cho thấy VNPT là một trong những nhà cung cấp dịch vụ ADSL có chất lượng tốt nhất trên thị trường. Hiện VNPT cũng đang là nhà cung cấp dịch vụ Internet có thị phấn áp đảo với khoảng trên 70%.

Theo vnpt.com.vn

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)