VNPT Đắk Lắk - Đắk Nông phấn đấu doanh thu tăng trên 24%, năng suất lao động tăng trên 6,9% so với 2009

(Mic.gov.vn) - Đó là mục tiêu đề ra trong những mục tiêu vừa được thông qua tại Đại hội CNVC năm 2010 của VNPT Đắk Lắk - Đắk Nông. Theo đó, tổng doanh thu năm 2009 của VNPT Đắk Lắk-Đắk Nông đạt 100,46 % so với kế hoạch, tăng 24% so với năm 2008. Với những thành tích nổi bật trên nhiều lĩnh vực, VNPT Đắk Lắk-Đắk Nông đã được tặng thưởng nhiều danh hiệu tập thể và cá nhân xuất sắc do Thủ tướng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Tập đoàn BCVT Việt Nam, Công đoàn Bưu điện Việt Nam, UBND tỉnh, LĐLĐ tỉnh và Đảng bộ Khối doanh nghiệp trao tặng.

Năm 2010, toàn thể cán bộ, nhân viên VNPT Đắk Lắk - Đắk Nông phấn đấu thực hiện 4 phương hướng, nhiệm vụ gồm: doanh thu tăng trên 24%; năng suất lao động theo doanh thu tăng trên 6,9%; thu nhập bình quân đầu người tăng trên 7% so với năm 2009; giữ vững vai trò chủ lực của VNPT trong lĩnh vực BC-VT; Bảo đảm liên lạc thông suốt, góp phần giữ vững An ninh quốc phòng, phòng chống thiên tai, thực hiện tốt nhiệm vụ công ích được Nhà nước và nhân dân giao phó. Tạo không khí thi đua, đoàn kết, hăng say lao động trong Cán bộ, công đoàn viên, công nhân viên.

N.T

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)