Ban hành nguyên tắc tính cước đối với dịch vụ chuyển tiếp cuộc gọi của VNPT

(Mic.gov.vn) - VNPT vừa có Quyết định số 1896/QĐ-VNPT-TTBH về việc ban hành nguyên tắc tính cước đối với dịch vụ chuyển tiếp cuộc gọi.

Theo đó, cước dịch vụ chuyển tiếp cuộc gọi được áp dụng khi thuê bao A gọi cho thuê bao B và thuê bao B cài đặt chuyển tiếp cuộc gọi cho thuê bao C. Trong đó thuê bao A là thuê bao chủ gọi (thuê bao di động, cố định/Gphone/Cityphone/CDMA của VNPT). Thuê bao B là thuê bao thực hiện chuyển tiếp cuộc gọi đến thuê bao C (thuê bao di động, cố định/Gphone/Cityphone/CDMA của VNPT). Thuê bao C là thuê bao nhận chuyển tiếp tất cả các cuộc gọi.

Cước dịch vụ chuyển tiếp cuộc gọi của VNPT bao gồm 2 phần. Phần cước từ thuê bao chủ gọi A đến thuê bao B được tính cho thuê bao A như một cuộc gọi thông thường giữa A và B. Thời gian tính cước bằng thời gian đàm thoại giữa thuê bao A và thuê bao C. Nếu A và B là thuê bao cố định/Gphone/Cityphone/CDMA thì thu cước theo bảng cước điện thoại cố định/Gphone/Cityphone/CDMA hiện hành của VNPT. Nếu một trong hai thuê bao A và B là thuê bao di động nội mạng/ngoại mạng thì sẽ áp dụng theo bảng cước điện thoại di động GSM thông thường của VNPT hiện hành.

Phần cước chuyển tiếp cuộc gọi từ thuê bao B đến thuê bao C (kể cả trường hợp thuê bao A là thuê bao của doanh nghiệp khác hoặc thuê bao nước ngoài) được tính cho thuê bao B như một cuộc gọi thông thường giữa B và C, thời gian tính cước bằng thời gian đàm thoại giữa thuê bao B và thuê bao C. Nếu B và C là thuê bao cố định/Gphone/Cityphone/CDMA thì áp dụng thep bảng cước điện thoại cố định/Gphone/Cityphone/CDMA hiện hành của VNPT. Nếu một trong hai thuê bao B và C là thuê bao di động nội mạng/ngoại mạng, trả trước/trả sau thì thu cước theo bảng cước điện thoại di động GSM thông thường hiện hành của VNPT.

Nguồn VNPT

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)