VNPT 6 tháng đầu năm 2009: Bước chuyển mình mới với những kết quả khả quan

(Mic.gov.vn) - 6 tháng đầu năm 2009, nền kinh tế đất nước tiếp tục ảnh hưởng của suy thoái kinh tế thế giới. Thị trường BCVT tiếp tục cạnh tranh gay gắt. Trong bối cảnh không ít khó khăn, thách thức đó, nhờ sự “chuyển mình” mạnh mẽ trên nhiều phương diện, sự nỗ lực triển khai đồng thời nhiều giải pháp nhằm thúcc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh trên toàn Tập đoàn nên VNPT đã đạt được kết quả XSKD tương đối khả quan.

Doanh thu phát sinh của toàn Tập đoàn đạt trên 41%, tăng 18,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu phát sinh của VNPT đạt 40,96% kế hoạch, tăng 19,7% so với cùng kỳ; doanh thu phát sinh của Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam (VNPost) đạt 43,51% kế hoạch, tăng 20,82% so với cùng kỳ. Thuê bao điện thoại thực tăng đạt 9.065.000 thuê bao, bằng 46,85% kế hoạch, tăng 24,93% so với cùng kỳ. Thuê bao băng rộng MegaVNN thực tăng đạt 363.000 thuê bao, tăng 43,27% so với cùng kỳ. Theo Trung tâm Internet Việt Nam (Bộ TT&TT), tính đến hết tháng 6, thị phần dịch vụ Internet của VNPT đạt 74,84%; thị phần dịch vụ di động của VNPT 58,4%.

Đổi mới phương thức tổ chức, điều hành sản xuất kinh doanh, cơ chế tạo động lực cho các đơn vị. Tăng cường quy hoạch, phát triển mạng lưới viễn thông, CNTT có trọng tâm, đảm bảo chất lượng, năng lực cạnh tranh của các dịch vụ chủ lực. Song song đó là kiện toàn tổ chức, đẩy mạnh toàn diện các lĩnh vực hoạt động phục vụ cho sản xuất kinh doanh. Đó là những việc VNPT đã quyết tâm đẩy mạnh triển khai từ đầu năm và càng phải đẩy mạnh hơn nữa sau khi Chính phủ quyết liệt hơn trong việc giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2009 cho VNPT với mức doanh thu phải đạt 78.000 tỷ đồng, để cùng với các DN, Tập đoàn lớn góp phần chống suy giảm kinh tế.

Để thực hiện được chỉ tiêu doanh thu này, Đảng uỷ Tập đoàn đã ban hành một “hiệu lệnh tổng tấn công” đó là Nghị quyết về tăng cường lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển SXKD của Tập đoàn năm 2009. Có thể nói, Nghị quyết này đã có tác dụng lớn trong việc làm chuyển đổi mạnh mẽ, toàn diện về tư duy trong sản xuất kinh doanh: từ định hướng sản phẩm, dịch vụ sang định hướng khách hàng; bám vào mục tiêu, nhiệm vụ để đổi mới tổ chức, con người và cơ chế, nâng cao nhận thức trong đội ngũ CBCNV về vai trò, thách thức, mục tiêu của VNPT cũng như trách nhiệm của mỗi cá nhân, đơn vị đối với Tập đoàn, từ đó tạo ra một khí thế mới trong toàn VNPT, đó là tinh thần làm việc với trách nhiệm, quyết tâm cao, chủ động sáng tạo để hoàn thành tốt nhiệm vụ vì mục tiêu kế hoạch chung của toàn Tập đoàn. 

Bên cạnh đó, VNPT cũng đã có nhiều đổi mới trong tổ chức điều hành sản xuất kinh doanh, các giải pháp được triển khai đồng bộ, bám sát và tập trung vào thực hiện mục tiêu kế hoạch đã đặt ra; tiếp tục đẩy mạnh đầu tư phát triển mạng lưới, tập trung vào các dự án trọng điểm trực tiếp tác động tới năng lực, sức cạnh tranh của mạng và dịch vụ…

Kết quả, có thể lấy một ví dụ là sự bứt phá của Vinaphone trong việc phát triển cơ sở hạ tầng, mở rộng mạng lưới, đảm bảo phủ sóng rộng khắp trên toàn quốc, tới nhiều vùng cao, vùng sâu vùng xa, biên giới và hải đảo, đáp ứng tốt hơn chất lượng dịch vụ và nhu cầu sử dụng các dịch vụ gia tăng giá trị của xã hội. Cùng với Mobifone, Vinaphone đã được Bộ TT&TT đánh giá là 2 mạng có chất lượng hàng đầu hiện nay tại Việt Nam

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu của 6 tháng đầu năm là tiền đề, động lực để VNPT quyết tâm phấn đấu  đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2009 mà Chính phủ giao.

VNPT

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)