Thành lập Ban Chuẩn bị Dự án Trung tâm dữ liệu điện tử Chính phủ Việt Nam trên internet

(Mic.gov.vn) - Được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, ngày 24/7, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định thành lập Ban Chuẩn bị Dự án Trung tâm dữ liệu điện tử Chính phủ Việt Nam trên internet.

Ban Chuẩn bị Dự án Trung tâm dữ liệu điện tử Chính phủ Việt Nam trên internet gồm 16 thành viên, do Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Hữu Vũ làm Trưởng Ban. Tổng Biên tập Cổng TTĐT Chính phủ Phạm Việt Dũng làm Phó Trưởng Ban Thường trực; Phó Tổng Biên tập Cổng TTĐT Chính phủ, Giám đốc Trung tâm Tin học Văn phòng Chính phủ Nguyễn Công Hóa làm Phó Trưởng Ban.

13 thành viên còn lại là lãnh đạo một số Vụ, Cục của Văn phòng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Nội vụ…

Ban Chuẩn bị Dự án có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan làm việc với phía Hàn Quốc để xây dựng Báo cáo khả thi Dự án; nghiên cứu, đề xuất thành lập Ban Quản lý Dự án, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định; tiến hành một số công việc chuẩn bị cho Dự án như: Làm thủ tục tranh thủ nguồn vốn đầu tư, công tác đào tạo nguồn nhân lực… Ban chuẩn bị Dự án tự giải thể sau khi Ban Quản lý Dự án được thành lập.

Bản ghi nhớ (MOU) Dự án Trung tâm dữ liệu điện tử Chính phủ Việt Nam trên internet được ký kết ngày 29/5/2009 trước sự chứng kiến của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trong chuyến thăm chính thức Hàn Quốc của Thủ tướng diễn ra vào cuối tháng 5 vừa qua. Theo kế hoạch, Dự án sẽ được triển khai ngay trong năm nay và kết thúc vào năm 2012, theo mô hình tổ hợp đa năng, đáp ứng yêu cầu trung hạn về dữ liệu điện tử Chính phủ trên Internet. Hiện Cổng TTĐT Chính phủ đang tích cực làm việc với phía Hàn Quốc để chuẩn bị cho việc xây dựng báo cáo khả thi của Dự án này.

Nguồn: Chinhphu.vn

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)