Học viện Công nghệ BCVT công bố chuẩn đầu ra cho các ngành đào tạo

(Mic.gov.vn) - Ngày 27/6/2009, Học viện Công nghệ BCVT đã tổ chức Lễ công bố chuẩn đầu ra cho tất cả các ngành đào tạo hệ Đại học và Cao đẳng chính quy hiện nay của Học viện, bao gồm 13 chuyên ngành của 4 ngành đào tạo Công nghệ Thông tin, Viễn thông, Kỹ thuật Điện – Điện tử và Quản trị Kinh doanh.

Theo đó, chuẩn đầu ra của Học viện có 6 tiêu chí: Kiến thức, Kỹ năng chuyên môn, Kỹ năng mềm, Năng lực, Hành vi và Ngoại ngữ. Sinh viên khi ra trường ngoài việc được trang bị các kiến thức chuyên môn sâu còn có thêm các kỹ năng như làm việc nhóm, khả năng thuyết trình, ngoại ngữ...Chuẩn đầu ra của Học viện được áp dụng cho sinh viên từ khóa năm 2008 và sẽ được Học viện hiệu chỉnh định kỳ để đáp ứng các yêu cầu từ thực tiễn.

Hiện, Học viện là tổ chức vừa đào tạo vừa làm nhiệm vụ nghiên cứu về công nghệ, giải pháp kỹ thuật và kinh doanh cho các doanh nghiệp BC-VT-CNTT, có điều kiện tiếp cận, nắm bắt các xu thế và giải pháp công nghệ, kinh doanh tiên tiến trên thế giới, từ đó nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng được nhu cầu xã hội.

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)