1080 Hà Nội mở hộp thư giải đáp thông tin về trật tự xã hội

(Mic.gov.vn) - 

Để phổ biến rộng rãi các thông tin liên quan đến trật tự xã hội cho người dân, từ tháng 6/2009, Tổng đài 1080 Hà Nội mở hộp thư 8011 1025 giải đáp các thông tin về thủ tục trong công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội.


Để phổ biến rộng rãi các thông tin liên quan đến trật tự xã hội cho người dân, từ tháng 6/2009, Tổng đài 1080 Hà Nội mở hộp thư 8011 1025 giải đáp các thông tin về thủ tục trong công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Hộp thư giúp giải đáp các thông tin cần thiết như: hướng dẫn sử dụng số điện thoại khẩn cấp 113, hướng dẫn đăng ký thường trú, tạm trú, tạm vắng; thủ tục cấp Chứng minh nhân dân; giới thiệu các văn bản quy định về thủ tục trong công tác quản lý hành chính về an ninh trật tự...

Đây cũng là một chương trình mang tính tuyên truyền giúp người dân biết và hiểu rõ các quy định của nhà nước trong công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội.

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)