Công bố chất lượng mạng di động: Viettel vượt nhiều tiêu chuẩn ngành

(Mic.gov.vn) - 
+ 100% chỉ tiêu chất lượng của Viettel đạt và vượt tiêu chuẩn Ngành;
+ 90% các chỉ tiêu đo kiểm của Viettel năm 2009 đạt và vượt kết quả đo kiểm năm 2008.

+ 100% chỉ tiêu chất lượng của Viettel đạt và vượt tiêu chuẩn Ngành; 
+ 90% các chỉ tiêu đo kiểm của Viettel năm 2009 đạt và vượt kết quả đo kiểm năm 2008.
 
Chiều ngày 04/06/2009, Cục quản lý Chất lượng BCVT và CNTT, Bộ Thông tin & Truyền thông (TTTT) đã chính thức công bố kết quả đo kiểm chất lượng dịch vụ di động Qúy I/2009 tại Cần Thơ của mạng di động Viettel. Theo đó, mạng Viettel đạt và vượt nhiều chỉ tiêu chất lượng đã đăng kí với Bộ TTTT. Về Tỉ lệ cuộc gọi được thiết lập thành công (CSSR) của Viettel đạt 99,08% (trong khi tiêu chuẩn ngành chỉ hơn hoặc bằng 92%); Chỉ tiêu tỷ lệ cuộc gọi bị rơi (CDR) của Viettel là 0,31% (tiêu chuẩn ngành là nhỏ hơn 5% trở xuống); Về chất lượng thoại, Viettel đạt 3,47 điểm (tiêu chuẩn ngành là từ 3 điểm trở lên). Đây là những yếu tố quan trọng trong việc đánh giá chất lượng dịch vụ di động.
Đặc biệt, năm 2009 là một năm bứt phá của Viettel trong việc nâng cao chất lượng mạng, khi mà hơn 90% các chỉ tiêu đo kiểm năm 2009 đều đạt và vượt xa các chỉ tiêu đánh giá của Bộ năm 2008. Thực tế, Viettel hiện là đơn vị duy nhất đăng ký chỉ tiêu chất lượng dịch vụ điện thoại di động cao hơn tiêu chuẩn của Bộ đưa ra, như chỉ số CSSR là >= 96%; CDR <= 3%.
Giống như năm 2008, năm nay, Bộ TTTT tiến hành đo kiểm chất lượng dịch vụ của các mạng di động tại các địa phương khác nhau và thời điểm khác nhau.Việc công khai kết quả đo kiểm về chất lượng nhằm thúc đẩy các mạng phải không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, tạo đà phát triển bền vững cho ngành viễn thông.
Hàng tháng, Viettel đều tổ chức tự đo kiểm trong nội bộ để kiểm soát chất lượng mạng. Kết quả đo kiểm tỷ lệ thiết lập cuộc gọi thành công và tỷ lệ rớt cuộc gọi của Viettel trong quý I tại một số tỉnh thành cho thấy chất lượng mạng của Viettel luôn ổn định và vượt tiêu chuẩn khá cao dù là dịch vụ được cung cấp ở các tỉnh miền núi hay ở các thành phố có mật độ dân cư dầy đặc như Hà Nội, TP.HCM. Tại Hoà Bình, CRRS của Viettel đạt 99,20%, cao hơn chỉ tiêu đặt ra của Bộ 7% và chỉ ở mức 0,9% đối với với CDR. Tỉ lệ CSSR ở Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng đạt ở mức thấp nhất là 99,13 % còn tiêu chuẩn CDR cũng chỉ ở mức 0,49 %. Tại một số tỉnh, thành khác như Hà Giang, Điện Biên, Cần Thơ, các chỉ số đo kiểm luôn cao hơn tiêu chuẩn cho phép ở mức rất cao.

Theo Viettel.com.vn

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)