VNPT nhận giấy chứng nhận đầu tư vào Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

(Mic.gov.vn) - 

Ngày 20/5/2009, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội nghị các nhà lãnh đạo các Khu Công nghệ cao Châu Á lần thứ 4 với chủ đề "Vai trò của các bên liên quan trong việc phát triển công nghệ cao". Tham dư Hội nghị có lãnh đạo các khu công nghệ cao Châu Á, đại diện các doanh nghiệp đầu tư vào các Khu Công nghệ cao.


Ngày 20/5/2009, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội nghị các nhà lãnh đạo các Khu Công nghệ cao Châu Á lần thứ 4 với chủ đề "Vai trò của các bên liên quan trong việc phát triển công nghệ cao". Tham dư Hội nghị có lãnh đạo các khu công nghệ cao Châu Á, đại diện các doanh nghiệp đầu tư vào các Khu Công nghệ cao.

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Trưởng Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc Nguyễn Văn Lạng đã trao giấy chứng nhận đầu tư dự án cho Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT). Theo đó, VNPT sẽ đầu tư hơn 105 triệu USD để xây dựng "Trung tâm Bưu chính Viễn thông Hòa Lạc" trên diện tích 2,2 ha. Đây sẽ là trung tâm điều khiển toàn bộ mạng lưới bưu chính, viễn thông ở phía Tây Hà Nội trong tương lai.

Khu Công nghệ cao Hòa Lạc sẽ cung cấp đầy đủ điều kiện về cơ sở vật chất và nguồn lực cần thiết để hỗ trợ các hoạt động sản xuất, nghiên cứu và triển khai trong lĩnh vực công nghệ cao. Hiện, đã có 34 dự án đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư tại đây với tổng số vốn 750 triệu USD.

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)