Miễn phí 6 tháng sử dụng dịch vụ Hiển thị số gọi đến

(Mic.gov.vn) - 

Nhằm khuyến khích khách hàng sử dụng dịch vụ, VT Hà Nội tổ chức chương trình khuyến mại "Miễn phí 6 tháng sử dụng dịch vụ Hiển thị số gọi đến" trên địa bàn Hà Nội mở rộng từ ngày 11/5 -24/06/2009. Theo đó, VT Hà Nội tặng 6 tháng cước sử dụng dịch vụ nói trên trị giá 59.400 đ/máy cho tất cả các thuê bao có dây đăng ký sử dụng dịch vụ trong thời gian khuyến mãi.


Nhằm khuyến khích khách hàng sử dụng dịch vụ, VT Hà Nội tổ chức chương trình khuyến mại "Miễn phí 6 tháng sử dụng dịch vụ Hiển thị số gọi đến" trên địa bàn Hà Nội mở rộng từ ngày 11/5 -24/06/2009. Theo đó, VT Hà Nội tặng 6 tháng cước sử dụng dịch vụ nói trên trị giá 59.400 đ/máy cho tất cả các thuê bao có dây đăng ký sử dụng dịch vụ trong thời gian khuyến mãi.

Chương trình áp dụng cho tất cả các thuê bao điện thoại cố định có dây đang hoạt động trên mạng và hòa mạng mới của VT Hà Nội đăng ký sử dụng dịch vụ nói trên trong thời gian khuyến mãi.

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)