Viễn thông Hà Tĩnh ký kết thoả thuận hợp tác với Sở GD&ĐT tỉnh

(Mic.gov.vn) - 

Vừa qua, VT Hà Tĩnh và Sở Giáo dục & Đào tạo Hà Tĩnh đã tiến hành ký kết thoả thuận hợp tác về việc hợp tác cung cấp và sử dụng dịch vụ VT, CNTT.


Vừa qua, VT Hà Tĩnh và Sở Giáo dục & Đào tạo Hà Tĩnh đã tiến hành ký kết thoả thuận hợp tác về việc hợp tác cung cấp và sử dụng dịch vụ VT, CNTT.

Theo đó, VT Hà Tĩnh sẽ xây dựng cơ chế khách hàng ưu đãi đặc biệt giành cho các đơn vị thuộc Sở giáo dục & Đào tạo Hà Tĩnh khi đăng ký sử dụng các dịch vụ của VT tỉnh. Ngoài ra VT Hà Tĩnh sẽ miễn phí lắp đặt các dịch vụ, miễn phí sử dụng nhiều phần mềm ứng dụng cho các đơn vị giáo dục trong tỉnh, điển hình như phần mềm VNPT School.

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)