PTI dẫn đầu các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ trong nước về tỷ suất lợi nhuận trên vốn

(Mic.gov.vn) - 

Ngày 28/4/2009, tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI) đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 và Lễ đón nhận Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO: 9001-2008.


Ngày 28/4/2009, tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI) đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 và Lễ đón nhận Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO: 9001-2008.

Theo báo cáo tại Đại hội, năm 2008, PTI đã hoàn thành vượt mức kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao, đạt mức tăng trưởng cao nhất về doanh thu và lợi nhuận trong vòng 4 năm qua. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn của PTI đứng đầu trong các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ trong nước. Với việc tăng kết dư dự phòng nghiệp vụ lên 12 tỷ đồng, PTI thuộc số ít các công ty bảo hiểm phi nhân thọ có kết dư quỹ dự phòng dao động lớn đạt trên 100 tỷ đồng. PTI cũng đã thực hiện thành công việc tăng vốn điều lệ từ 105 tỷ đồng lên 300 tỷ đồng, thặng dư vốn được bổ sung là 114 tỷ đồng, tăng năng lực tài chính của doanh nghiệp. Đại hội cổ đông PTI lần này cũng đã phê chuẩn phương án tăng vốn điều lệ năm 2009 lên 450 tỷ đồng, góp phần không nhỏ trong việc tăng vị thế và năng lực cạnh tranh của PTI trên thị trường.

Để có được những kết quả này, PTI đã nghiên cứu và có những bước đột phá trong hoạt động đầu tư, cạnh tranh trên thị trường. Các hình thức đầu tư luôn được đa dạng hoá, công tác quản lý dòng tiền được chú trọng góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư. PTI cũng đã từng bước thiết lập hệ thống đại lý bán lẻ qua các bưu cục của VNPost trong toàn quốc. Hoạt động này đang được triển khai và bước đầu có những kết quả tích cực.

Cũng tại Đại hội cổ đông, PTI đã vinh dự đón nhận Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO: 9001-2008 do Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Việt Nam cấp. Đây là một trong những yếu tố giúp công tác quản lý, khai thác điều hành của PTI đi vào chiều sâu, góp phần tăng lợi thế cạnh tranh, nâng cao hơn nữa hiệu quả kinh doanh với mục tiêu lớn nhất đó là tăng trưởng, tạo niềm tin với khách hàng sử dụng dịch vụ.

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)