Viễn thông Hà Giang Ký Thỏa thuận hợp tác với Sở Y Tế Hà Giang

(Mic.gov.vn) - 

Ngày 17/4/2009, Viễn thông Hà Giang và Sở Y tế Hà Giang đã tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác về cung cấp và sử dụng dịch vụ VT-CNTT. Theo đó, Viễn thông Hà Giang sẽ cung cấp cho ngành Y tế Hà Giang đường truyền tốc độ cao để phục vụ các dự án trọng điểm, các dự án tư vấn y tế, khám chữa bệnh từ xa, Internet cộng đồng, cải cách hành chính, phục vụ dân doanh... và các dịch vụ viễn thông CNTT khác khi có yêu cầu.


Ngày 17/4/2009, Viễn thông Hà Giang và Sở Y tế Hà Giang đã tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác về cung cấp và sử dụng dịch vụ VT-CNTT. Theo đó, Viễn thông Hà Giang sẽ cung cấp cho ngành Y tế Hà Giang đường truyền tốc độ cao để phục vụ các dự án trọng điểm, các dự án tư vấn y tế, khám chữa bệnh từ xa, Internet cộng đồng, cải cách hành chính, phục vụ dân doanh... và các dịch vụ viễn thông CNTT khác khi có yêu cầu.

Viễn thông Hà Giang cũng sẽ thực hiện nối mạng giữa Sở Y tế Hà Giang với Bộ Y tế và các đơn vị trực thuộc và kết nối ADSL với giá ưu đãi cho Y tế Hà Giang và các đơn vị trực thuộc theo yêu cầu, đồng thời hỗ trợ một số thiết bị phục vụ cho việc kết nối Internet băng thông rộng, các dịch vụ giá trị gia tăng và viễn thông tin học khác cho và các cơ sở Y tế của tỉnh.

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)