Mạng TTLL phục vụ chỉ đạo điều hành PCLB của Chính phủ: Phải xong trước 30/6

(Mic.gov.vn) - 

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa giao Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam nghiên cứu và xây dựng Dự án mạng thông tin vệ tinh chuyên dùng phục vụ chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai của Thủ tướng Chính phủ, các bộ ngành TƯ đối với UBND các tỉnh, thành phố thống nhất trên phạm vi cả nước. Bộ yêu cầu Tập đoàn phải hoàn thành mạng thông tin chuyên dùng này trước 30/6/2009.


Bộ Thông tin và Truyền thông vừa giao Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam nghiên cứu và xây dựng Dự án mạng thông tin vệ tinh chuyên dùng phục vụ chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai của Thủ tướng Chính phủ, các bộ ngành TƯ đối với UBND các tỉnh, thành phố thống nhất trên phạm vi cả nước. Bộ yêu cầu Tập đoàn phải hoàn thành mạng thông tin chuyên dùng này trước 30/6/2009.

Tập đoàn phải nghiên cứu và xây dựng dự án mạng thông tin vệ tinh chuyên dùng phục vụ việc chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai thống nhất trên phạm vi cả nước trình Bộ; đồng thời, chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn TƯ xây dựng đề án nghiên cứu, sử dụng mạng thông tin vệ tinh VINASAT-1 để thu thập và truyền dữ liệu về khí tượng thủy văn, thời tiết phục vụ dự báo thiên tai, bão, lũ kịp thời và hiệu quả.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, mùa mưa bão năm nay sẽ có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường. Vì vậy, việc tăng cường các cơ quan dự báo, đặc biệt là thông qua hệ thống vệ tinh sẽ giảm thiểu đáng kể những thiệt hại về người và tài sản do mưa, bão, lũ gây ra.

Bộ cũng đã yêu cầu các doanh nghiệp bưu chính viễn thông tiếp tục kiên cố hóa nhà trạm, phòng máy; bảo dưỡng hệ thống thiết bị, mạng lưới viễn thông, đặc biệt lưu ý hệ thống nguồn điện và chống sét; tăng cường năng lực mạng thông tin di động phục vụ phòng, chống lụt bão (PCLB)...

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)