Từ 1/5, điều chỉnh cước dịch vụ Bưu chính phổ cập

(Mic.gov.vn) - 

Ngày 30/3/2009, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã ban hành Thông tư số 13/2009/TT-BTTTT về giá cước dịch vụ bưu chính phổ cập bao gồm dịch vụ thư cơ bản trong nước và quốc tế (gồm cả bưu thiếp) có khối lượng đơn chiếc đến 02 kg do Nhà nước đặt hàng Bưu chính Việt Nam cung ứng.


Ngày 30/3/2009, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã ban hành Thông tư số 13/2009/TT-BTTTT về giá cước dịch vụ bưu chính phổ cập bao gồm dịch vụ thư cơ bản trong nước và quốc tế (gồm cả bưu thiếp) có khối lượng đơn chiếc đến 02 kg do Nhà nước đặt hàng Bưu chính Việt Nam cung ứng.

Theo đó, từ ngày 1/5/2009, cước dịch vụ thư cơ bản trong nước đến 20gr là 2.000 đồng, từ trên 20gr đến 100gr là 3.000 đồng, từ trên 100gr đến 259gr là 4.500 đồng, từ mỗi 250 gram tiếp theo đến 2.000 gr là 2.000 đồng, cước bưu thiếp là 1.500 đồng.

Đối với dịch vụ thư cơ bản quốc tế, thư có trọng lượng đến 20 gram có mức cước 0,5 USD (đến các nước thuộc Liên minh Bưu chính châu á - Thái Bình Dương APPU) và 0,6 USD (đến các nước khác); từ trên 20 gram đến 100 gram có mức cước 1,2 USD và 1,4 USD (tương ứng với các nước thuộc APPU và các nước khác); từ trên 100 gram đến 250 gram có mức cước 2,3 USD và 2,7 USD (tương ứng với các nước thuộc APPU và các nước khác); từ mỗi 250 gram tiếp theo đến 2.000 gram có mức cước 2 USD và cước bưu thiếp là 0,4 USD.

Giá cước các dịch vụ bưu chính phổ cập quy định tại Thông tư này không bao gồm thuế giá trị gia tăng.

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)