Viễn thông Hà Nam Ký thoả thuận hợp tác với Ban Quản lý các khu Công nghiệp tỉnh

(Mic.gov.vn) - 

Vừa qua, Viễn thông Hà Nam đã ký kết thỏa thuận đầu tư xây dựng và cung cấp các dịch vụ VT-CNTT vào các khu Công nghiệp mới trên địa bàn tỉnh Hà Nam với Ban Quản lý khu Công nghiệp tỉnh Hà Nam.


Vừa qua, Viễn thông Hà Nam đã ký kết thỏa thuận đầu tư xây dựng và cung cấp các dịch vụ VT-CNTT vào các khu Công nghiệp mới trên địa bàn tỉnh Hà Nam với Ban Quản lý khu Công nghiệp tỉnh Hà Nam.

Theo đó, Ban Quản lý Khu CN sẽ làm đầu mối, tạo điều kiện cho Viễn thông tỉnh được đầu tư đồng bộ hạ tầng viễn thông - CNTT, thiết lập cung cấp dịch vụ tại các khu công nghiệp, các dự án hạ tầng của tỉnh. Hai bên sẽ cùng nhau xúc tiến các thoả thuận hợp tác đầu tư, mở rộng khai thác tốt nhất các tiềm năng thị trường của tỉnh.

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)