Mobifone giảm 50% cước gọi trong nước giờ rỗi

(Mic.gov.vn) - 

Mobifone vừa chính thức áp dụng chính sách giảm 50% cước cuộc gọi trong nước vào giờ rỗi cho tất cả các ngày trong tuần (từ 23h hôm trước đến 6h sáng hôm sau), kể cả ngày Lễ và ngày Chủ nhật.


Mobifone vừa chính thức áp dụng chính sách giảm 50% cước cuộc gọi trong nước vào giờ rỗi cho tất cả các ngày trong tuần (từ 23h hôm trước đến 6h sáng hôm sau), kể cả ngày Lễ và ngày Chủ nhật.

Trước đây, các cuộc gọi thực hiện vào các ngày Lễ và ngày Chủ nhật của không được hưởng mức cước giờ rỗi vì lưu lượng cuộc gọi vào các ngày này tăng rất cao, có thể ảnh hưởng tới chất lượng cuộc gọi.

Chính sách giảm cước mới này đã thể hiện nỗ lực của Mobifone trong việc nâng cao chất lượng mạng lưới, dịch vụ để phục vụ khách hàng.

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)