VPSC ký Thỏa thuận hợp tác với PTI

(Mic.gov.vn) - 

Ngày 17/3/2009, tại Hà Nội, Công ty Dịch vụ Tiết kiệm Bưu điện (VPSC) và Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI) đã tổ chức Lễ Ký kết thỏa thuận hợp tác.


Ngày 17/3/2009, tại Hà Nội, Công ty Dịch vụ Tiết kiệm Bưu điện (VPSC) và Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI) đã tổ chức Lễ Ký kết thỏa thuận hợp tác.
Theo Thoả thuận này, VPSC và PTI sẽ hợp tác triển khai dịch vụ Bảo hiểm Phi nhân thọ. Theo đó các sản phẩm và dịch vụ bảo hiểm của PTI sẽ được phát triển qua mạng lưới chi nhánh của VPSC theo hình thức Đại lý bảo hiểm phi nhân thọ. Ngoài ra hai bên cũng cam kết sẽ phối hợp để thực hiện các chương trình đào tạo nhân viên môi giới, nhân viên giao dịch, trên nguyên tắc hỗ trợ, cùng nhau tạo lập hệ thống phát triển nhân sự một cách toàn diện. Trong điều kiện hoạt động kinh doanh của mình, hai bên hỗ trợ nhau phát triển mối quan hệ với các đối tác để cùng bán các sản phẩm sẵn có của mình.

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)