Học viện CNBCVT tuyển sinh chương trình đào tạo 3+1

(Mic.gov.vn) - 

Từ tháng 9/2009, Học viện Công nghệ BCVT (PTIT) sẽ bắt đầu chiêu sinh khóa I Chương trình đào tạo 3+1. Đây là chương trình do PTIT hợp tác với Đại học Hà Nội liên thông đào tạo với các trường Đại học quốc tế nhằm tạo cơ hội cho học sinh, sinh viên được nhận văn bằng có giá trị quốc tế mà vẫn tiết kiệm chi phí học tập.


Từ tháng 9/2009, Học viện Công nghệ BCVT (PTIT) sẽ bắt đầu chiêu sinh khóa I Chương trình đào tạo 3+1. Đây là chương trình do PTIT hợp tác với Đại học Hà Nội liên thông đào tạo với các trường Đại học quốc tế nhằm tạo cơ hội cho học sinh, sinh viên được nhận văn bằng có giá trị quốc tế mà vẫn tiết kiệm chi phí học tập.

Mô hình 3+1 có thời gian đào tạo 4 năm gồm chương trình đại học 3 năm trong nước và 1 năm cuối ở nước ngoài. ở giai đoạn 3 năm, các học viên sẽ học các môn kỹ năng tiếng Anh do giảng viên trường Đại học Hà Nội giảng dạy; các môn giáo dục đại cương và các môn chuyên ngành như: quản trị nhân sự, tài chính doanh nghiệp, phân tích tài chính, kinh tế vĩ mô - vi mô, kinh tế lượng, nguyên lý kế toán... do giảng viên của PTIT giảng dạy.

Sau khi hoàn thành giai đoạn học trong nước, học viên sẽ được xét tuyển học tiếp năm cuối ở nước ngoài với điều kiện: chứng chỉ tiếng Anh quốc tế 6.0 IELTS hoặc 550 TOEFL, các môn chuyên ngành đạt tối thiểu điểm B, được cấp bảng điểm và hoàn thành nghĩa vụ tài chính. Kết thúc khóa học, học viên sẽ được các trường quốc tế cấp bằng cử nhân chuyên ngành tài chính, kinh doanh quốc tế.

Trước mắt, PTIT sẽ liên thông đào tạo với trường Đại học Westmingter và UCLAN (Anh), AUT (New Zealand). Học phí 3 năm học tại Việt Nam là 8.270 USD, học phí 1 năm học tại Đại học Westmingter là 9.450 bảng Anh; tại Đại học UCLAN là 7.150 bảng Anh và tại Đại học AUT là 15.600 NZS.

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)