Học viện Công nghệ BCVT: Tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo

(Mic.gov.vn) - 

Thực hiện chủ trương của Nhà nước và của Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc đẩy mạnh đào tạo theo nhu cầu xã hội, trong thời gian qua, Học viện đã tiến hành mở rộng quy mô và loại hình đào tạo với định hướng xây dựng Học viện trở thành một trong những đơn vị đào tạo có uy tín về CNTT - Truyền thông trong cả nước. Quy mô đào tạo dài hạn toàn Học viện năm 2008 là 16.103 sinh viên (119% so với năm 2007), dự kiến đến năm 2009 số sinh viên Học viện đạt 18.300 sinh viên, tăng 13% so với năm 2008. Để đảm bảo chất lượng đầu vào, Học viện chủ trương không hạ thấp điểm chuẩn tuyển sinh.


Thực hiện chủ trương của Nhà nước và của Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc đẩy mạnh đào tạo theo nhu cầu xã hội, trong thời gian qua, Học viện đã tiến hành mở rộng quy mô và loại hình đào tạo với định hướng xây dựng Học viện trở thành một trong những đơn vị đào tạo có uy tín về CNTT - Truyền thông trong cả nước. Quy mô đào tạo dài hạn toàn Học viện năm 2008 là 16.103 sinh viên (119% so với năm 2007), dự kiến đến năm 2009 số sinh viên Học viện đạt 18.300 sinh viên, tăng 13% so với năm 2008. Để đảm bảo chất lượng đầu vào, Học viện chủ trương không hạ thấp điểm chuẩn tuyển sinh.

Nâng cao chất lượng toàn diện
Song song với việc mở rộng quy mô đào tạo, Học viện đã đặc biệt quan tâm tới vấn đề nâng cao chất lượng đào tạo nhằm đáp ứng tốt yêu cầu thực tế của xã hội và của doanh nghiệp. Về chương trình đào tạo, Học viện thường xuyên tiến hành hiệu chỉnh các chương trình đào tạo cho phù hợp với thực tế phát triển của công nghệ và mạng lưới các doanh nghiệp. Trong quá trình hiệu chỉnh chương trình đào tạo, Học viện đã tăng cường hơn tỷ lệ thực hành đồng thời chú ý bổ sung kiến thức thực tế cho sinh viên trong quá trình đào tạo thông qua các đợt tham quan, thực tập tại các cơ sở mạng lưới trong và ngoài Tập đoàn. Đây có thể nói là yếu tố hết sức quan trọng tạo nên sự khác biệt của sinh viên Học viện với các trường đại học khác bởi khả năng thích ứng cao với công việc thực tế khi ra trường.

Đi đôi với việc hiệu chỉnh chương trình đào tạo, những năm qua Học viện hết sức chú trọng đến công tác xây dựng hệ thống học liệu phục vụ công tác đào tạo. Hệ thống học liệu của Học viện không chỉ ở các giáo trình, bài giảng lý thuyết, thực hành, bài tập mà còn là hệ thống sách, tạp chí, tài liệu tham khảo trong nước và quốc tế cũng như các hệ thống học liệu mở của quốc tế. Điều này đảm bảo cho sinh viên Học viện nắm bắt kịp thời phát triển của công nghệ thông tin thế giới.

Bên cạnh đó, cơ sở vật chất phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập của giảng viên và sinh viên luôn được Học viện chú trọng đầu tư nâng cấp, đa số phòng học, giảng đường của Học viện đã được trang bị máy chiếu và các phương tiện giảng dạy hiện đại, phòng thực hành, thí nghiệm, trung tâm Internet Plaza ...

Đổi mới phương pháp giảng dạy
Đổi mới phương pháp giảng dạy luôn được Ban Lãnh đạo và các thầy cô giáo Học viện quan tâm. Với mục tiêu lấy người học làm trung tâm, đào tạo ra lớp kỹ sư vừa giỏi chuyên môn vừa giỏi các năng lực bổ trợ khác như ngoại ngữ, tin học, quản trị dự án, kỹ năng làm việc nhóm..., Học viện đã xây dựng chiến lược đào tạo 1+N cho sinh viên. Mục tiêu là mỗi sinh viên khi tốt nghiệp sẽ không chỉ có 1 bằng Đại học mà sẽ có thêm N chứng chỉ chuyên nghiệp khác như ngoại ngữ (theo chuẩn TOEFL, IELTS...), quản trị dự án (PPM), kỹ năng thuyết trình ... Một số môn học của Học viện đã được giảng dạy trực tiếp bằng tiếng Anh, sinh viên Học viện cũng được thầy cô hướng dẫn thảo luận nhóm, tổ chức seminar, diễn đàn, phân nhóm và đóng vai... tạo môi trường học tập tích cực, phát huy tính chủ động của sinh viên

Phát huy những điểm mạnh cũng như kịp thời rút kinh nghiệm từ công tác tổ chức Lớp kỹ sư chất lượng cao được triển khai tại Học viện từ năm 2007, Học viện đã xây dựng đề án tổ chức đào tạo bằng tiếng Anh theo tiêu chuẩn quốc tế ngành CNTT nhằm nâng cao chất lượng, đa dạng hóa loại hình đào tạo, đáp ứng nhu cầu xã hội và đặc biệt là nhu cầu nguồn nhân lực cao phục vụ sự phát triển đất nước. Vừa qua, Học viện đã chính thức ký hợp đồng liên kết đào tạo với trường Đại học Hà Nội và các trường Đại học nước ngoài triển khai chương trình đào tạo liên thông quốc tế theo phương thức đào tạo 3+1. Theo chương trình này, sinh viên sẽ học tập 3 năm đầu trong nước và năm cuối cùng được lựa chọn một trong các trường Đại học ở nước ngoài để du học hoàn thành khóa học, bảo vệ tốt nghiệp và nhận bằng Đại học do các trường Đại học nước ngoài cấp. Trước mắt, Học viện lựa chọn ngành Quản trị Kinh doanh - Tài chính của 3 trường (2 của Anh và 1 của New Zealand) cho khóa đầu tiên dự kiến tuyển sinh vào năm 2009.

Nâng cao chất lượng đào tạo với các nhóm biện pháp tổng thể đang được tập thể lãnh đạo, cán bộ - giảng viên Học viện đặt mục tiêu quyết tâm thực hiện trong năm 2009 nhằm nâng cao hơn nữa uy tín và vị thế của Học viện.

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)