Nâng tốc độ kết nối cho các gói cước MegaVNN

(Mic.gov.vn) - 

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) vừa ban hành Quyết định số 504/QĐ-TTBH về việc điều chỉnh tốc độ kết nối tối đa đối với các gói cước Mega Easy, Mega Family, Mega Extra và Mega Maxi.


Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) vừa ban hành Quyết định số 504/QĐ-TTBH về việc điều chỉnh tốc độ kết nối tối đa đối với các gói cước Mega Easy, Mega Family, Mega Extra và Mega Maxi.

Theo đó, bảng giá cước truy nhập các dịch vụ không có sự thay đổi, tuy nhiên tốc độ kết nối tối đa của các gói cước được điều chỉnh tăng lên so với hiện nay. Cụ thể, với gói cước Mega Easy, tốc độ tối đa (Download/Upload) được quy định mới là 1.536Kbps/512Kbps (trước là 384Kbps/128Kbps), gói cước Mega Family có tốc độ tối đa là 2.048Kbps/ 512Kbps (trước là 512Kbps/256Kbps), gói Mega Extra có tốc độ tối đa là 2.560kbps/512Kbps (trước là 1Mbps/512Kbps) và gói Mega Maxi có tốc độ tối đa là 3.072Kbps/640Kbps (trước là 2Mbps/640Kbps).

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)