VNPT hỗ trợ các doanh nghiệp khác thực hiện đổi số mạng cố định

(Mic.gov.vn) - 

Như đã biết, từ 0h00 ngày 26/10 vừa qua, 4 triệu thuê bao điện thoại cố định của 5 nhà cung cấp khác gồm Viettel, EVN Telecom, VTC, Saigon Postel và FPT Telecom đã tiến hành đổi sang cách quay số mới, hoàn tất việc nâng dải số thuê bao cố định tại Hà Nội và TP.HCM lên 8 chữ số và tại 62 tỉnh thành còn lại lên 7 chữ số. Trong đó, thuê bao của Viettel với dải số bắt đầu từ (26-29)xxxxx thêm số 6 vào trước thuê bao hiện hành, EVN Telecom với dải số bắt đầu từ (20-25)xxxxx thêm số 2, Saigon Postel với dải số (40-44)xxxxx thêm số 5, FPT Telecom với đầu số 30 thêm số 7 và VTC với đầu số 45 thêm số 4.


Như đã biết, từ 0h00 ngày 26/10 vừa qua, 4 triệu thuê bao điện thoại cố định của 5 nhà cung cấp khác gồm Viettel, EVN Telecom, VTC, Saigon Postel và FPT Telecom đã tiến hành đổi sang cách quay số mới, hoàn tất việc nâng dải số thuê bao cố định tại Hà Nội và TP.HCM lên 8 chữ số và tại 62 tỉnh thành còn lại lên 7 chữ số. Trong đó, thuê bao của Viettel với dải số bắt đầu từ (26-29)xxxxx thêm số 6 vào trước thuê bao hiện hành, EVN Telecom với dải số bắt đầu từ (20-25)xxxxx thêm số 2, Saigon Postel với dải số (40-44)xxxxx thêm số 5, FPT Telecom với đầu số 30 thêm số 7 và VTC với đầu số 45 thêm số 4.

Tuy nhiên, có một điểm khác biệt là chỉ có VNPT mới áp dụng cách quay số theo 2 cách cũ và mới, 5 doanh nghiệp còn lại áp dụng quay số duy nhất theo cách mới. Vì thế, VNPT chỉ mở một cách gọi theo cách mới đối với các cuộc gọi từ thuê bao của VNPT sang mạng của các doanh nghiệp này, khiến xảy ra trường hợp một số thuê bao của VNPT không thực hiện được cuộc gọi tới thuê bao cố định của Viettel.

Nhằm giải quyết tình trạng này và cũng theo đề nghị của Viettel, từ sáng 26/10, VNPT đã mở cả 2 cách gọi mới và cũ tới mạng cố định của doanh nghiệp này. Bên cạnh đó, VNPT cũng đã mở cả 2 cách gọi tới mạng của 4 doanh nghiệp còn lại. VNPT cũng đã định tuyến cuộc gọi theo cả 2 cách sang tổng đài tự động của mạng cố định của cả 5 doanh nghiệp doanh nghiệp bạn.

Hiện, VNPT cũng đã yêu cầu các đơn vị thành viên xem xét triển khai việc hỗ trợ kỹ thuật theo 2 hướng: tổng đài của đơn vị nào có khả năng thì sẽ cài đặt thêm thông báo đổi số cho các doanh nghiệp khác; tổng đài nào không thể cài thêm thông báo thì thực hiện phương án định tuyến sang để tổng đài tự động của các doanh nghiệp bạn.

Do khâu kỹ thuật, hệ thống không thể giải quyết tức thì nên hiện việc hợp tác này giữa VNPT và các doanh nghiệp bạn vẫn đang tiếp tục.

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)