Gắn biển chào mừng Đại hội X Công đoàn VN cho công trình trạm BTS Vinaphone thứ 300

(Mic.gov.vn) - 

Công đoàn Công ty Dịch vụ Viễn thông vừa tổ chức gắn biển chào mừng Đại hội Công đoàn VN cho công trình "Trạm thu phát sóng BTS thứ 300 Vinaphone tại Tp.HCM" tại huyện Củ Chi - Xã An Nhơn Tây - ấp Gót Chàng.


Công đoàn Công ty Dịch vụ Viễn thông vừa tổ chức gắn biển chào mừng Đại hội Công đoàn VN cho công trình "Trạm thu phát sóng BTS thứ 300 Vinaphone tại Tp.HCM" tại huyện Củ Chi - Xã An Nhơn Tây - ấp Gót Chàng.

Đây là dự án xây dựng cơ sở hạ tầng trạm BTS nhằm phục vụ phát triển việc "Mở rộng vùng phủ sóng mạng Vinaphone khu vực Tp.Hồ Chí Minh với qui mô 322 trạm, tổng vốn đầu tư 66 tỷ đồng. Sau gần 10 tháng triển khai, cùng với sự nỗ lực của toàn thể CBCNV Công ty DVVTSG, sự phối hợp đồng bộ của các đơn vị thi công, trên 300 trạm BTS đã chuẩn bị được đưa vào phát sóng.Trạm BTS tại ấp Gót Chàng là trạm BTS thứ 300, khởi công từ ngày 25/06/2008 và hoàn thành xây dựng 01/08/2008. Công trình hoàn thành trong thời gian 35 ngày, vượt kế hoạch tiến độ thời gian 10 ngày.

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)