Viễn thông Thanh Hóa: 9 ngày phát triển trên 18.000 thuê bao GPhone

(Mic.gov.vn) - 

Từ đầu năm đến nay, Viễn thông Thanh Hóa đã phát triển mới được 130.000 khách hàng trong tổng số mục tiêu 160.000-170.000 khách hàng mới của năm 2008. Riêng với dịch vụ Gphone, chỉ trong vòng 9 ngày từ 10 đến 18/10, Viễn thông Thanh Hóa đã phát triển 18.040 TB, nâng tổng số khách hàng Gphone phát triển từ đầu năm đạt trên 62 ngàn.


Từ đầu năm đến nay, Viễn thông Thanh Hóa đã phát triển mới được 130.000 khách hàng trong tổng số mục tiêu 160.000-170.000 khách hàng mới của năm 2008. Riêng với dịch vụ Gphone, chỉ trong vòng 9 ngày từ 10 đến 18/10, Viễn thông Thanh Hóa đã phát triển 18.040 TB, nâng tổng số khách hàng Gphone phát triển từ đầu năm đạt trên 62 ngàn.

Cùng với đó, việc VTTH mở rộng nhanh chóng vùng phủ sóng Vinaphone cùng với những chính sách hỗ trợ đặc biệt đã tạo điều kiện thuận lợi để khách hàng, nhất là khách hàng ở vùng sâu, vùng xa có điều kiện để sử dụng Gphone. Trong số 62.000 thuê bao Gphone mới phát triển từ đầu năm đến nay có trên 60% thuộc 11 huyện miền núi của Tỉnh.

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)