Hội thảo Hội nhập Kinh tế Quốc tế và Triển khai Hiệp định hàng rào thuế quan trong thương mại

(Mic.gov.vn) - 

Tại Hội thảo do VNPT tổ chức ngày 25/9 tại Hà Nội này, các báo cáo viên của Bộ TT&TT, Văn phòng TBT Việt Nam đã cung cấp các thông tin xoay quanh các vấn đề cam kết về BCVT&CNTT của Việt Nam trong WTO; xu hướng và tiến trình đàm phán dịch vụ BCVT&CNTT tại vòng DOHA; cập nhập về đàm phán trong ASEAN và ASEAN với các đối tác; nội luật hóa một số cam kết quốc tế đặc biệt là đối với lĩnh vực BCVT&CNTT; vai trò của doanh nghiệp BCVT&CNTT trong thực hiện Hiệp định đa phương về các hàng rào kỹ thuật trong thương mại (Technical Barriers to Trade - TBT); hoạt động TBT chuyên ngành BCVT&CNTT; những lợi ích và khó khăn của doanh nghiệp khi triển khai Hiệp định WTO/TBT; hoạt động và vị trí của Văn phòng TBT Việt Nam trong mạng lưới TBT...


Tại Hội thảo do VNPT tổ chức ngày 25/9 tại Hà Nội này, các báo cáo viên của Bộ TT&TT, Văn phòng TBT Việt Nam đã cung cấp các thông tin xoay quanh các vấn đề cam kết về BCVT&CNTT của Việt Nam trong WTO; xu hướng và tiến trình đàm phán dịch vụ BCVT&CNTT tại vòng DOHA; cập nhập về đàm phán trong ASEAN và ASEAN với các đối tác; nội luật hóa một số cam kết quốc tế đặc biệt là đối với lĩnh vực BCVT&CNTT; vai trò của doanh nghiệp BCVT&CNTT trong thực hiện Hiệp định đa phương về các hàng rào kỹ thuật trong thương mại (Technical Barriers to Trade - TBT); hoạt động TBT chuyên ngành BCVT&CNTT; những lợi ích và khó khăn của doanh nghiệp khi triển khai Hiệp định WTO/TBT; hoạt động và vị trí của Văn phòng TBT Việt Nam trong mạng lưới TBT...

Hội thảo được tổ chức nhằm giúp các đơn vị trong VNPT có thêm những hiểu biết sâu hơn về nội dung các hiệp định, cam kết WTO của Việt Nam nói chung, của lĩnh vực BCVT&CNTT nói riêng.

Nguồn VNPT

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)