Đã có chế tài xử phạt đối với hoạt động quản lý thuê bao di động trả trước

(Mic.gov.vn) - 

Mới đây, Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông đã có văn bản gửi Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố về việc hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuê bao di động trả trước. Theo đó, nếu có hành vi vi phạm trong việc khai báo và quản lý thông tin của thuê bao trả trước, cả 3 đối tượng là doanh nghiệp thông tin di động, chủ điểm giao dịch và chủ thuê bao di động trả trước sẽ bị phạt tiền tùy theo mức độ vi phạm.


Mới đây, Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông đã có văn bản gửi Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố về việc hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuê bao di động trả trước. Theo đó, nếu có hành vi vi phạm trong việc khai báo và quản lý thông tin của thuê bao trả trước, cả 3 đối tượng là doanh nghiệp thông tin di động, chủ điểm giao dịch và chủ thuê bao di động trả trước sẽ bị phạt tiền tùy theo mức độ vi phạm.
Cá nhân đăng ký nhiều hơn 5 số máy, doanh nghiệp sẽ bị phạt

Theo điểm b khoản 3 Điều 21 Nghị định số 06/2008/NĐ-CP ngày 16/01/2008 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, các mạng di động sẽ bị phạt từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng nếu: Không triển khai hoặc triển khai cơ sở dữ liệu thông tin thuê bao không đảm bảo việc thu thập, cập nhật, lưu giữ thông tin theo quy định; Cho phép chủ thuê bao di động trả trước đăng ký thông tin thuê bao qua mạng Internet hoặc tin nhắn nhiều hơn 05 số máy; Không ký hợp đồng hoặc ký hợp đồng với chủ điểm giao dịch uỷ quyền không đúng đối tượng; Không uỷ quyền việc tiếp nhận đăng ký thông tin thuê bao cho chủ điểm giao dịch nhưng vẫn chấp nhận thông tin thuê bao do chủ điểm giao dịch này cung cấp; Không kiểm tra, giám sát việc thực hiện đăng ký thông tin thuê bao di động trả trước của chủ điểm giao dịch được uỷ quyền theo quy định; Không đình chỉ việc uỷ quyền cho chủ điểm giao dịch sử dụng chứng minh thư của mình hoặc của người khác để kích hoạt SIM di động trả trước bán cho người sử dụng; Cung cấp dịch vụ cho thuê bao di động trả trước hoà mạng mới đối với chủ thuê bao cung cấp không đầy đủ thông tin thuê bao theo quy định; Không chấm dứt việc cung cấp dịch vụ đối với chủ thuê bao di động trả trước cố tình cung cấp thông tin không chính xác trong trường hợp doanh nghiệp tự phát hiện hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; Không tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các quy định về quản lý thuê bao di động trả trước cho chủ điểm giao dịch hoặc cho chủ thuê bao di động trả trước.

Bên cạnh đó, áp dụng Điều 26 Nghị định số 142/2004/NĐ-CP ngày 08/7/2004 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về BCVT và tần số vô tuyến điện, các nhà khai thác di động cũng sẽ bị phạt nếu: Không xây dựng hoặc không báo cáo kế hoạch quản lý thuê bao di động trả trước với Bộ TT&TT; Không xây dựng hoặc không báo cáo Bộ TT&TT quy trình, thủ tục đăng ký thông tin thuê bao đối với các phương thức đăng ký theo quy định; Không báo cáo Sở TT&TT danh sách chủ điểm giao dịch được uỷ quyền.

Không thực hiện đúng quy trình, chủ điểm giao dịchsẽ bị phạt

Chủ điểm giao dịch sẽ bị phạt khi có những hành vi: Sử dụng chứng minh thư của mình để đăng ký thông tin, kích hoạt SIM di động trả trước để bán cho người sử dụng; Thuê, mượn hoặc cho người khác thuê, mượn chứng minh thư để đăng ký thông tin thuê bao di động trả trước; Sử dụng thông tin của người này để đăng ký thông tin thuê bao cho người khác; Không được doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thông tin di động uỷ quyền nhưng vẫn tiếp nhận đăng ký thông tin thuê bao; Không thực hiện quy trình tiếp nhận đăng ký thông tin thuê bao theo quy định; Không kiểm tra, cập nhật hoặc không chuyển chính xác cho doanh nghiệp các thông tin thuê bao đã đăng ký tại điểm giao dịch của mình; Không báo cáo với doanh nghiệp hoặc cơ quan có thẩm quyền khi phát hiện các vi phạm trong quá trình đăng ký, lưu giữ và sử dụng thông tin thuê bao di động trả trước.

Cung cấp thông tin không chính xác, chủ thuê bao sẽ bị phạt

Chủ thuê bao di động sẽ bị phạt nếu có những hành vi: Thuê, mượn hoặc cho người khác thuê mượn chứng minh thư để đăng ký thông tin TBTT; Sử dụng thông tin của người khác để đăng ký thông tin cho số thuê bao của mình; Sử dụng chứng minh thư đã hết thời hạn để đăng ký thông tin TBTT; Cố tình cung cấp thông tin thuê bao không chính xác cho doanh nghiệp hoặc cho chủ điểm giao dịch; Không báo cáo với doanh nghiệp hoặc chủ điểm giao dịch khi có thay đổi về chủ thuê bao;

Theo khoản 3 điều 12 Nghị định số 142/2004/NĐ-CP ngày 08/7/2004 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về bưu chính, viễn thông và tần số vô tuyến điện về xử phạt vi phạm về cung cấp, sử dụng các dịch vụ viễn thông, mức phạt tối đa sẽ là 10 triệu đồng nếu chủ thuê bao sử dụng thông tin của người khác để đăng ký thông tin cho số thuê bao của mình.

Nguồn VNPT

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)