VNPT- Bảo Việt ký kết thoả thuận hợp tác chiến lược

(Mic.gov.vn) - 

Ngày 7/5/2007 tại Hà Nội, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) và Tập đoàn Tài chính Bảo hiểm Bảo Việt đã ký kết thoả thuận hợp tác chiến lược.


Ngày 7/5/2007 tại Hà Nội, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) và Tập đoàn Tài chính Bảo hiểm Bảo Việt đã ký kết thoả thuận hợp tác chiến lược.

Theo thoả thuận được ký kết, VNPT sẽ tư vấn, thiết kế mạng diện rộng và cung cấp đường truyền kết nối các chi nhánh, đơn vị thành viên của Bảo Việt tại các huyện, thị trên toàn quốc thành một mạng diện rộng thống nhất thông qua dịch vụ MegaWAN, đồng thời, VNPT cũng sẽ đảm nhận phần công việc tích hợp hệ thống, quản lý, bảo trì mạng diện rộng cho Bảo Việt.

Hai bên cùng thống nhất, ưu tiên trong việc góp vốn đầu tư vào các dự án lớn của nhau và có thể trở thành cổ đông chiến lược của nhau trong tương lai. Ngoài ra, hai bên còn có thể tham gia vào các hoạt động đầu tư tài chính chung nhằm tăng hiệu quả kinh doanh, tăng hiệu quả sử dụng vốn đầu tư, tận dụng tối đa sức mạnh của hai Tập đoàn.

Bảo Việt hiện đang là nhà cung cấp dịch vụ bảo hiểm lớn nhất cho Dự án phóng vệ tinh VINASAT của VNPT.

T4BĐ

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)