VNPT điều chỉnh cước một số dịch vụ viễn thông

(Mic.gov.vn) - 

Ngày 2/5, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) vừa ban hành 4 quyết định về việc điều chỉnh cước một số dịch vụ viễn thông.

Các quyết định này gồm: Quyết định số 1050/QĐ-GCTT về việc ban hành cước dịch vụ điện thoại đường dài liên tỉnh hình thức trả tiền sau, Quyết định số 1051/QĐ-GCTT về việc ban hành cước dịch vụ điện thoại đường dài liên tỉnh sử dụng thẻ trả tiền trước, Quyết định số 1052/QĐ-GCTT về việc ban hành cước Facsimile công cộng, Telex trong nước và Quyết định số 1053/QĐ-GCTT về việc ban hành cước liên lạc đường dài liên tỉnh của dịch vụ điện thoại thẻ Việt Nam.


Ngày 2/5, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) vừa ban hành 4 quyết định về việc điều chỉnh cước một số dịch vụ viễn thông.

Các quyết định này gồm: Quyết định số 1050/QĐ-GCTT về việc ban hành cước dịch vụ điện thoại đường dài liên tỉnh hình thức trả tiền sau, Quyết định số 1051/QĐ-GCTT về việc ban hành cước dịch vụ điện thoại đường dài liên tỉnh sử dụng thẻ trả tiền trước, Quyết định số 1052/QĐ-GCTT về việc ban hành cước Facsimile công cộng, Telex trong nước và Quyết định số 1053/QĐ-GCTT về việc ban hành cước liên lạc đường dài liên tỉnh của dịch vụ điện thoại thẻ Việt Nam.

Theo đó, từ 1/6/2007, VNPT sẽ điều chỉnh giảm cước liên lạc khác vùng cho dịch vụ đường dài liên tỉnh hình thức trả trước và trả sau, giảm cước liên lạc liên tỉnh cho dịch vụ Cardphone, cước fax và telex trong nước. Mức giảm cước là từ 15-20%. Cụ thể:

Dịch vụ đường dài liên tỉnh hình thức trả tiền sau (gồm 2 hình thức gọi VoIP 171 và gọi PSTN truyền thống) sẽ được áp dụng mức cước như sau: cước gọi 171 nội vùng là 84 đồng/block 6 giây đầu tiên, gọi khác vùng là 110 đồng/block 6 giây đầu tiên; cước gọi PSTN nội vùng là 100 đồng/block 6 giây đầu tiên, gọi khác vùng là 120 đồng/block 6 giây đầu tiên.

Dịch vụ đường dài liên tỉnh sử dụng thẻ trả tiền trước bao gồm 2 hình thức gọi NGN 1719 tốc độ 8Kbps và Gọi NGN 1719 tốc độ 64Kbps. Cụ thể, cước gọi 1719 tốc độ 8Kbps nội vùng là 81 đồng/block 6 giây đầu tiên, gọi khác vùng là 100 đồng/block 6 giây đầu tiên; cước gọi 1719 tốc độ 64Kbps nội vùng là 84 đồng/block 6 giây đầu tiên, khác vùng là 110 đồng/block 6 giây đầu tiên.

Dịch vụ Facsimile công cộng được tính cước tuỳ theo phạm vi liên lạc: nội hạt, nội tỉnh hay liên tỉnh nội vùng và liên tỉnh khác vùng. Mức cước thấp nhất là 1.200 đồng/trang A4 và mức cước cao nhất là 2.200 đồng/trang A4. Cước Telex trong nước được tính theo 2 phần: cước thuê bao 50.000 đồng/máy/tháng và cước thông tin từ 500 đồng/phút đến 1.700 đồng/phút (tuỳ theo phạm vi liên lạc).

Cước liên lạc liên tỉnh của dịch vụ điện thoại thẻ Việt Nam (CardPhone) được tính theo 2 hình thức: gọi 171 và gọi PSTN. Cụ thể, cước gọi 171 nội vùng là 100 đồng/block 7 giây đầu tiên, gọi khác vùng là 200 đồng/block 12 giây đầu tiên; cước gọi PSTN nội vùng là 100 đồng/block 6 giây đầu tiên, gọi khác vùng là 200 đồng/block 10 giây đầu tiên.

Cước nội vùng được áp dụng cho các cuộc liên lạc giữa các tỉnh khu vực phía Bắc tới Hà Tĩnh gọi cho nhau; giữa các tỉnh khu vực miền Trung bao gồm (Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hoà, Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk, Đắk Nông, Ninh Thuận) gọi cho nhau; giữa các tỉnh phía Nam còn lại gọi cho nhau. Cước khác vùng được áp dụng cho cuộc liên lạc giữa các khu vực Bắc, Trung, Nam.

Tất cả các mức cước trên đã bao gồm thuế VAT.

T4BĐ

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)