Công ty Tài chính Bưu điện và Công ty NTT Finance ký thoả thuận hợp tác

(Mic.gov.vn) - 

Ngày 7/5/2007 tại Hà Nội, Công ty Tài chính Bưu điện và Công ty NTT Finance (Nhật Bản) đã ký kết thoả thuận hợp tác trong các hoạt động đầu tư tài chính, tín dụng và cho thuê tài chính.


Ngày 7/5/2007 tại Hà Nội, Công ty Tài chính Bưu điện và Công ty NTT Finance (Nhật Bản) đã ký kết thoả thuận hợp tác trong các hoạt động đầu tư tài chính, tín dụng và cho thuê tài chính.

Theo thoả thuận hợp tác này, NTTFinance và PTFinance sẽ tập trung vào hợp tác về đầu tư tài chính, tín dụng, cho thuê tài chính, đầu tư phát triển các dự án bất động sản. Hai bên sẽ dành ưu tiên cho nhau trong hoạt động mở rộng tín dụng trong lĩnh vực viễn thông nhằm tận dụng những lợi thế của hai Tập đoàn mẹ là VNPT và NTT. Thoả thuận này sẽ trở thành tiền đề, cơ sở pháp lý để NTT Finance và PTFinance tiến hành các bước hợp tác chi tiết trong thời gian tới.

Được thành lập từ năm 1985, NTT Finance là một công ty tài chính mạnh của Tập đoàn Điện thoại và điện báo Nhật Bản (NTT). Bên cạnh những hoạt động đầu tư chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, hiện nay NTT Finance đã mở rộng đa lĩnh vực và vươn ra thị trường nhiều nước trên thế giới. Sự kiện ký kết hợp tác giữa NTT Finance và Công ty tài chính Bưu điện sẽ mở đầu cho quá trình hợp tác của hai công ty tài chính có vị trí, vai trò tương tự nhau, thuộc hai Tập đoàn lớn hoạt động trong lĩnh vực viễn thông của Việt Nam và Nhật Bản.

T4BĐ

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)