VNPT giảm cước một số dịch vụ viễn thông từ 1/5/2007

(Mic.gov.vn) - 

Ngày 17/4/2007, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) vừa có Quyết định 927/QĐ-GCTT về việc ban hành cước thông tin gọi nội mạng đối với dịch vụ điện thoại di động GSM của VNPT và Quyết định 928/QĐ-GCTT về việc ban hành cước thông tin gọi đi từ mạng điện thoại cố định, vô tuyến nội thị CityPhone, mạng vô tuyến cố định CDMA của VNPT đến các mạng di động GSM của VNPT.


Ngày 17/4/2007, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) vừa có Quyết định 927/QĐ-GCTT về việc ban hành cước thông tin gọi nội mạng đối với dịch vụ điện thoại di động GSM của VNPT và Quyết định 928/QĐ-GCTT về việc ban hành cước thông tin gọi đi từ mạng điện thoại cố định, vô tuyến nội thị CityPhone, mạng vô tuyến cố định CDMA của VNPT đến các mạng di động GSM của VNPT.

Theo đó, từ 1/5/2007, cước gọi nội mạng Vinaphone hoặc MobiFone trả sau được tính là 122,7 đồng/6 giây + 20,45 đồng/giây tiếp theo; cước gọi nội mạng trả trước là 200 đồng/6 giây + 33,33 đồng/giây tiếp theo; cước gọi nội mạng trả trước thuê bao ngày là 138,2 đồng/6 giây + 20,03 đồng giây tiếp theo; cước gọi nội mạng trả trước thời hạn kéo dài là 240,95 đồng/6 giây + 40,16 đồng/giây tiếp theo.

Cước thông tin gọi đi từ các mạng điện thoại cố định, vô tuyến nội thị CityPhone, vô tuyến cố định CDMA của VNPT đến các mạng Vinaphone, MobiFone là 122,7 đồng/6 giây đầu + 20,45 đồng/giây tiếp theo.

Cũng trong ngày 17/4/2007, VNPT có Quyết định số 929/QĐ-GCTT về việc ban hành cước GPRS/MMS cho dịch vụ chuyển vùng quốc tế của thông tin di động GSM.

Theo đó, từ 1/5/2007, cước GPRS/MMS chuyển vùng quốc tế của các thuê bao di động nước ngoài chuyển vùng sang Việt Nam được quy định là 0,009 USD/Kbyte lưu lượng gửi và nhận. Các thuê bao di động GSM của VNPT chuyển vùng ra nước ngoài sẽ thực hiện trả cước GPRS/MMS chuyển vùng quốc tế theo quy định của nước đó.

Như vậy, so với mức cước cũ, giá cước GPRS/MMS chuyển vùng quốc tế của các thuê bao di động GSM nước ngoài chuyển vùng sang Việt Nam của VNPT đã giảm 0,006 USD/Kbyte lưu lượng gửi và nhận.

Các mức cước trên chưa bao gồm thuế VAT.

TTTTBĐ

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)