VPSC khai trương Chi nhánh tại Thành phố Đà Nẵng

(Mic.gov.vn) - 

Công ty Dịch vụ Tiết kiệm Bưu điện (VPSC) vừa khai trương và đưa vào hoạt động chi nhánh thứ 5 tại Thành phố Đà Nẵng sau Quảng Ninh, Hải Phòng, Cần Thơ, Nghệ An.


Công ty Dịch vụ Tiết kiệm Bưu điện (VPSC) vừa khai trương và đưa vào hoạt động chi nhánh thứ 5 tại Thành phố Đà Nẵng sau Quảng Ninh, Hải Phòng, Cần Thơ, Nghệ An.

Mục tiêu phát triển thêm Chi nhánh này là nhằm mở rộng mạng lưới, đẩy mạnh phát triển dịch vụ Tiết kiệm Bưu điện trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng như nhờ thu, nhờ trả, dịch vụ thẻ…, đồng thời hỗ trợ các bưu cục cung cấp dịch vụ tiết kiệm Bưu điện tại các tỉnh/thành phố như Quảng Trị, Thừa Thiên – Huế, Quảng Nam và Quảng Ngãi.

TTTTBD

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)