Tổng hợp báo chí viết về ngành TT&TT ngày 23/10

(Mic.gov.vn) - Bộ TT&TT triển khai Nghị quyết về Chính phủ điện tử, tăng cường công tác thông tin đối ngoại, thị trường dịch vụ viễn thông… là những vấn đề nổi bật về ngành được các báo cập nhật trong ngày 23/10/2015.


Giải pháp về công nghệ trực tuyến trong quy trình sản xuất nông nghiệp xanh. Ảnh minh họa: Hoàng Kha- TTXVN

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

VIỄN THÔNG

BÁO CHÍ

XUẤT BẢN

BƯU CHÍNH

TỔNG HỢP

* Chuyên mục này có mục đích tổng hợp các bài báo viết về ngành Thông tin và Truyền thông để giúp cán bộ quản lý, cán bộ công chức, viên chức ngành Thông tin và Truyền thông cũng như bạn đọc có thông tin nhiều chiều, toàn diện. Nội dung các bài báo được tổng hợp không phản ánh quan điểm, chủ trương của Bộ Thông tin và Truyền thông cũng như Ban Biên tập.
 

Hải Nam (Tổng hợp)

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)