Tổng hợp báo chí viết về ngành TT&TT ngày 30/7/2015

(Mic.gov.vn) - Phê duyệt Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích, số hóa truyền hình, thị trường xuất bản phẩm…là những vấn đề được các báo đưa tin về ngành trong ngày 30/7/2015.


Nông thôn cần có những hội chợ sách (Ảnh: Internet)

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

VIỄN THÔNG

BÁO CHÍ

XUẤT BẢN

BƯU CHÍNH

TỔNG HỢP

* Chuyên mục này có mục đích tổng hợp các bài báo viết về ngành Thông tin và Truyền thông để giúp cán bộ quản lý, cán bộ công chức, viên chức ngành Thông tin và Truyền thông cũng như bạn đọc có thông tin nhiều chiều, toàn diện. Nội dung các bài báo được tổng hợp không phản ánh quan điểm, chủ trương của Bộ Thông tin và Truyền thông cũng như Ban Biên tập.
 

Hải Nam (Tổng hợp)

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)