Tổng hợp báo chí viết về ngành TT&TT ngày 29/7/2015

(Mic.gov.vn) - Khởi động đấu giá, chuyển nhượng tên miền .vn, miễn cước nhiều dịch vụ viễn thông cho mọi người dân, quản lý thị trường xuất bản phẩm…là những thông tin về ngành các báo phản ánh trong ngày 29/7/2015.


Sẽ miễn cước nhiều dịch vụ viễn thông cho mọi người dân. (Ảnh: Internet)

 

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

VIỄN THÔNG

BÁO CHÍ

XUẤT BẢN

BƯU CHÍNH

TỔNG HỢP
Quảng Nam: Tổ chức đợt văn nghệ truyền thông tuyên truyền về biển, đảo năm 2015 
 
* Chuyên mục này có mục đích tổng hợp các bài báo viết về ngành Thông tin và Truyền thông để giúp cán bộ quản lý, cán bộ công chức, viên chức ngành Thông tin và Truyền thông cũng như bạn đọc có thông tin nhiều chiều, toàn diện. Nội dung các bài báo được tổng hợp không phản ánh quan điểm, chủ trương của Bộ Thông tin và Truyền thông cũng như Ban Biên tập.
 

Hải Nam (Tổng hợp)

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)